Grūtības pakāpe:
00:20:00
1. Savienošana. Pulkstenis – Matching. Time 4 p.
2. Nedēļas dienas, izlaists vārds – Week, missing word 4 p.
3. Izvēle starp diviem laikiem – Choosing between two clocks 3 p.
4. Lasīšana, tulkošana. Nedēļas dienas – Reading, translating. Week 4 p.
5. Diktāts. Nedēļa un diena – Dictation. Week and day 3 p.
6. Klausīšanās. Pulkstenis, izvēle – Listening. Time 2 p.