Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

20p.
1. Savienošana, Pulkstenis – Matching, Time 4p.
2. Nedēļas dienas, izlaists vārds – Week, Missing Words 4p.
3. Izvēle starp diviem laikiem – Choosing between two 3p.
4. Lasīšana, tulkošana. Nedēļas dienas – Matching the Words with its translation, Week 4p.
5. Diktāts. Nedēļa un Diena – Dictation, Week and Day 3p.
6. Klausīšanās. Pulkstenis, izvēle – Listening. Time 2p.