Grūtības pakāpe:
00:20:00
1. Paslēptie vārdi. Nedēļas dienas, diennakts daļas – Hidden Words. Week days, parts of day 6p.
2. Klausīšanās. Cik pulkstenis – Listening. What's the time 4p.
3. Cik ir pulkstenis? – What's the time? 3p.
4. Dziesma "Days of the Week", izlaisti vārdi – Song with omitted words 6p.
5. Klausīšanās, ievilkšana. Pulkstenis – Listening, dragging. Time 4p.
6. Jaukti burti. Nedēļa un diennakts daļas – Mixing Letters. Week and Parts of the Day 4p.