Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Pulkstenis un diennakts daļas – Time and Part of the day Pareiza laika nosaukšana – pilnas stundas, ceturtdaļstundas un pusstundas. Diennakts daļas: morning, afternoon, evening, night.
2. Nedēļas dienas – Days of the Week Vārdu krājums – week, weekend, visas nedēļas dienas.
3. Noderīgo lietu stūrītis Uzdevumi un spēles internetā vārdu krājuma un gramatikas nostiprināšanai. Dziemiņas nedēļas dienu mācīšanai.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pārrakstīšana. Nedēļas dienas – Copying. The days of week 1. izziņas līmenis zema 4p. Pārraksta dotos vārdus. Pasvītro vai pārraksta vārdus, noskaidro un/vai pārbauda to nozīmi (ar skolotāja palīdzību). (VS.3.3.1.6.)
2. Savienošana. Pulkstenis – Matching. Time 2. izziņas līmenis zema 4p. Pie pulksteņa pievelk laiku. Lasa vienkāršus, īsus tekstus, atlasa informāciju un veido ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību vielas apguvē: lasa un savieno tekstuālu un vizuālu informāciju.
3. Nedēļas dienas, izlaists vārds – Week, missing word 1. izziņas līmenis zema 3p. Izvēlas izlaisto vārdu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību vielas apguvē: klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus.
4. Izvēle starp diviem laikiem – Choosing between two clocks 1. izziņas līmenis zema 3p. Zem attēla ar pulksteni izvēlas pareizo teikumu no diviem laikiem. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību vielas apguvē: lasa un savieno tekstuālu un vizuālu informāciju.
5. Lasīšana, tulkošana. Nedēļas dienas – Reading, translating. Week 1. izziņas līmenis zema 4p. Tabulā vārdam pievelk klāt tā tulkojumu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
6. Klausīšanās. Cik pulkstenis – Listening. What's the time 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Aplūko attēlu un izvēlas pareizo sacīto pulksteņa laiku. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību vielas apguvē: lasa un savieno tekstuālu un vizuālu informāciju.
7. Paslēptie vārdi. Nedēļas dienas, diennakts daļas – Hidden Words. Week days, parts of day 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Burtu rindā meklē zināmus vārdus. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
8. Diktāts. Nedēļa un diena – Dictation. Week and day 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Ieraksta dzirdēto vārdu, izvēloties no dotajiem. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
9. Cik ir pulkstenis? – What's the time? 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Pēc pulksteņa izvēlas pareizu laiku. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: lasa un savieno tekstuālu un vizuālu informāciju.
10. Dziesma "Days of the Week", izlaisti vārdi – Song with omitted words 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Noklausās dziesmu un ieraksta vārdu no dotajiem. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību vielas apguvē: klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus.
11. Klausīšanās, ievilkšana. Pulkstenis – Listening, dragging. Time 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Noklausās laiku un izvēlas attēlu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību vielas apguvē: klausās un atpazīst zināmos vārdus, atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
12. Vārda veidošana no daļām. Nedēļa un diena – Matching the parts of the words 2. izziņas līmenis vidēja 6p. No dotajām vārdu daļām saliek tulkojumu. No vārdu daļām (morfēmām) darina vārdus. (VS.3.3.1.4.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
13. Nedēļas dienu secība – Order of the week days 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Jāsaliek nedēļas dienas pareizā secībā. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
14. Pareizrakstība. Nedēļa un diena – Spelling. Week and Day 3. izziņas līmenis vidēja 3p. Jāizvēlas vārds bez pareizrakstības kļūdām. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
15. Diktāts. Pulkstenis – Dictation. Time 3. izziņas līmenis augsta 6p. Noklausās laiku un pieraksta to. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
16. Lasīšana, klausīšanās. Izlaistas nedēļas dienas – Reading, listening. Omitted week days 3. izziņas līmenis augsta 4p. Nedēļas dienu rindā izlaista viena diena. Ar klausīšanos jāatrod trūkstošā diena. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā, klausās un atpazīst zināmos vārdus.
17. Burtu juceklis. Nedēļa un diena – Wordsearch. Day and week 3. izziņas līmenis augsta 4p. Burtu režģī atrod doto vārdu tulkojumus angliski. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
18. Klausīšanās. Izlaista diena – Listening. Omitted day 3. izziņas līmenis augsta 6p. Klausās un izvēlas trūkstošo nedēļas dienu. Klausās un/vai lasa vienkāršus, īsus tekstus (VS.3.2.1.2.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
19. Pulkstenis. Trūkstošais laiks – Time. Missing time 3. izziņas līmenis augsta 6p. Izpēta attēlus ar pulksteņu laikiem un izvēlas trūkstošo laiku. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: lasa un savieno tekstuālu un vizuālu informāciju.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. klases atkārtojums. Sasveicināšanās – Greetings Citi vidēja 4p. Jāsavieno sasveicināšanās frāzes ar diennakts daļām.
2. Klausīšanās. Pulkstenis – Listening. Time Citi vidēja 2p. Noklausās laiku un izvēlas attēlu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību vielas apguvē: klausās un atpazīst zināmos vārdus, atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
3. Jaukti burti. Nedēļa un diennakts daļas – Mixed letters. Week and parts of the day Citi vidēja 4p. No dotajiem burtiem veido zināmu vārdu. No vārdu daļām (morfēmām) darina vārdus. (VS.3.3.1.4.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
4. Nedēļas dienu kārtība – The days in a week Citi vidēja 4p. Atbild jautājumus par nedēļas dienām. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
5. Rakstīšana. Pulkstenis – Writing. Time Citi augsta 6p. Zem attēla uzraksta pareizu laiku. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mans laiks un mana nedēļa I 00:20:00 zema 20p. Zina nedēļas dienas un diennakts daļas, prot saprast un nosaukt laiku – veselās stundas, pusstundas un ceturtdaļstundas: zina vārdus un to tulkojumu, atpazīst rakstību un noklausoties saprot vārdu.
2. Mans laiks un mana nedēļa II 00:20:00 vidēja 27p. Zina nedēļas dienas un diennakts daļas, prot saprast un nosaukt laiku – veselās stundas, pusstundas un ceturtdaļstundas: zina vārdus un to tulkojumu, atpazīst rakstību un noklausoties saprot vārdu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mans laiks un mana nedēļa III 00:20:00 vidēja 25p. Zina nedēļas dienas un diennakts daļas, prot saprast un nosaukt laiku – veselās stundas, pusstundas un ceturtdaļstundas: zina vārdus un to tulkojumu, atpazīst rakstību un noklausoties saprot vārdu.
2. Mans laiks un mana nedēļa IV 00:30:00 augsta 39p. Zina nedēļas dienas un diennakts daļas, prot saprast un nosaukt laiku – veselās stundas, pusstundas un ceturtdaļstundas: zina vārdus un to tulkojumu, atpazīst rakstību un noklausoties saprot vārdu.