Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Pulkstenis un diennakts daļas – Time and Part of the day Pareiza laika nosaukšana – pilnas stundas, ceturtdaļstundas un pusstundas. Diennakts daļas: morning, afternoon, evening, night.
2. Nedēļas dienas – Days of the Week Vārdu krājums – week, weekend, visas nedēļas dienas.
3. Noderīgo lietu stūrītis Uzdevumi un spēles internetā vārdu krājuma un gramatikas nostiprināšanai. Dziemiņas nedēļas dienu mācīšanai.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pārrakstīšana. Nedēļas dienas – Copying. The days of week 1. izziņas līmenis zema 4 p. Pārraksta dotos vārdus. Pasvītro vai pārraksta vārdus, noskaidro un/vai pārbauda to nozīmi (ar skolotāja palīdzību). (VS.3.3.1.6.)
2. Savienošana. Pulkstenis – Matching. Time 2. izziņas līmenis zema 4 p. Pie pulksteņa pievelk laiku. Lasa vienkāršus, īsus tekstus, atlasa informāciju un veido ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību vielas apguvē: lasa un savieno tekstuālu un vizuālu informāciju.
3. Nedēļas dienas, izlaists vārds – Week, missing word 1. izziņas līmenis zema 3 p. Izvēlas izlaisto vārdu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību vielas apguvē: klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus.
4. Izvēle starp diviem laikiem – Choosing between two clocks 1. izziņas līmenis zema 3 p. Zem attēla ar pulksteni izvēlas pareizo teikumu no diviem laikiem. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību vielas apguvē: lasa un savieno tekstuālu un vizuālu informāciju.
5. Lasīšana, tulkošana. Nedēļas dienas – Reading, translating. Week 1. izziņas līmenis zema 4 p. Tabulā vārdam pievelk klāt tā tulkojumu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
6. Klausīšanās. Cik pulkstenis – Listening. What's the time 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Aplūko attēlu un izvēlas pareizo sacīto pulksteņa laiku. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību vielas apguvē: lasa un savieno tekstuālu un vizuālu informāciju.
7. Paslēptie vārdi. Nedēļas dienas, diennakts daļas – Hidden Words. Week days, parts of day 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Burtu rindā meklē zināmus vārdus. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
8. Diktāts. Nedēļa un diena – Dictation. Week and day 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Ieraksta dzirdēto vārdu, izvēloties no dotajiem. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
9. Cik ir pulkstenis? – What's the time? 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pēc pulksteņa izvēlas pareizu laiku. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: lasa un savieno tekstuālu un vizuālu informāciju.
10. Dziesma "Days of the Week", izlaisti vārdi – Song with omitted words 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Noklausās dziesmu un ieraksta vārdu no dotajiem. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību vielas apguvē: klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus.
11. Klausīšanās, ievilkšana. Pulkstenis – Listening, dragging. Time 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Noklausās laiku un izvēlas attēlu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību vielas apguvē: klausās un atpazīst zināmos vārdus, atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
12. Vārda veidošana no daļām. Nedēļa un diena – Matching the parts of the words 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. No dotajām vārdu daļām saliek tulkojumu. No vārdu daļām (morfēmām) darina vārdus. (VS.3.3.1.4.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
13. Nedēļas dienu secība – Order of the week days 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Jāsaliek nedēļas dienas pareizā secībā. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
14. Pareizrakstība. Nedēļa un diena – Spelling. Week and Day 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jāizvēlas vārds bez pareizrakstības kļūdām. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
15. Diktāts. Pulkstenis – Dictation. Time 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Noklausās laiku un pieraksta to. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
16. Lasīšana, klausīšanās. Izlaistas nedēļas dienas – Reading, listening. Omitted week days 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Nedēļas dienu rindā izlaista viena diena. Ar klausīšanos jāatrod trūkstošā diena. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā, klausās un atpazīst zināmos vārdus.
17. Burtu juceklis. Nedēļa un diena – Wordsearch. Day and week 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Burtu režģī atrod doto vārdu tulkojumus angliski. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
18. Klausīšanās. Izlaista diena – Listening. Omitted day 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Klausās un izvēlas trūkstošo nedēļas dienu. Klausās un/vai lasa vienkāršus, īsus tekstus (VS.3.2.1.2.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
19. Pulkstenis. Trūkstošais laiks – Time. Missing time 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Izpēta attēlus ar pulksteņu laikiem un izvēlas trūkstošo laiku. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: lasa un savieno tekstuālu un vizuālu informāciju.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. klases atkārtojums. Sasveicināšanās – Greetings Citi vidēja 4 p. Jāsavieno sasveicināšanās frāzes ar diennakts daļām.
2. Klausīšanās. Pulkstenis – Listening. Time Citi vidēja 2 p. Noklausās laiku un izvēlas attēlu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību vielas apguvē: klausās un atpazīst zināmos vārdus, atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
3. Jaukti burti. Nedēļa un diennakts daļas – Mixed letters. Week and parts of the day Citi vidēja 4 p. No dotajiem burtiem veido zināmu vārdu. No vārdu daļām (morfēmām) darina vārdus. (VS.3.3.1.4.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
4. Nedēļas dienu kārtība – The days in a week Citi vidēja 4 p. Atbild jautājumus par nedēļas dienām. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
5. Rakstīšana. Pulkstenis – Writing. Time Citi augsta 6 p. Zem attēla uzraksta pareizu laiku. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mans laiks un mana nedēļa I 00:20:00 zema 20 p. Zina nedēļas dienas un diennakts daļas, prot saprast un nosaukt laiku – veselās stundas, pusstundas un ceturtdaļstundas: zina vārdus un to tulkojumu, atpazīst rakstību un noklausoties saprot vārdu.
2. Mans laiks un mana nedēļa II 00:20:00 vidēja 27 p. Zina nedēļas dienas un diennakts daļas, prot saprast un nosaukt laiku – veselās stundas, pusstundas un ceturtdaļstundas: zina vārdus un to tulkojumu, atpazīst rakstību un noklausoties saprot vārdu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mans laiks un mana nedēļa III 00:20:00 vidēja 25 p. Zina nedēļas dienas un diennakts daļas, prot saprast un nosaukt laiku – veselās stundas, pusstundas un ceturtdaļstundas: zina vārdus un to tulkojumu, atpazīst rakstību un noklausoties saprot vārdu.
2. Mans laiks un mana nedēļa IV 00:30:00 augsta 39 p. Zina nedēļas dienas un diennakts daļas, prot saprast un nosaukt laiku – veselās stundas, pusstundas un ceturtdaļstundas: zina vārdus un to tulkojumu, atpazīst rakstību un noklausoties saprot vārdu.