Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Mani aksesuāri – My Accessories Atkārto vārdiņus no 1.klases un izpilda uzdevumu. Mācās jaunos vārdus. Vārdu krājums – belt, cap, glasses, gloves, mask, scarf, sunglasses, umbrella, watch.
2. Mans apģērbs – My Clothes Vārdu krājums – blouse, hoodie, jacket, jeans, leggings, pyjamas, raincoat, sweater, swimming trunks, swimsuit, tracksuit, underwear.
3. Mani apavi – My Footwear Vārdu krājums: boots, flip-flops, sandals, slippers, trainers.
4. "To BE" apgalvojuma un nolieguma teikumos – "To BE" Darbības vārda "to be" locīšana apgalvojuma un nolieguma teikumos, pilnās formas un saīsinājumi.
5. "To BE" jautājumos un īsajās atbildēs – "To BE" in the questions and short answers Darbības vārds "to BE" vienkāršajos jautājumos un īsajās atbildēs.
6. Noderīgo lietu stūrītis Uzdevumi un spēles internetā vārdu krājuma un gramatikas nostiprināšanai.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pārrakstīšana – Copying 1. izziņas līmenis zema 4 p. Pārraksta dotos vārdus. Pasvītro vai pārraksta vārdus, noskaidro un/vai pārbauda to nozīmi (ar skolotāja palīdzību). (VS.3.3.1.6.)
2. "To be" locījums – Inflection of 'To be' 1. izziņas līmenis zema 3 p. Pie vārda pievelk "am", "is" vai "are". Raksta vienkāršus, īsus teikumus, izmantojot paraugus. (VS.3.3.1.8.)
3. Kas ir attēlā? – What's in the picture? 1. izziņas līmenis zema 3 p. Izpēta attēlu un izvēlas vārdu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: lasa un savieno tekstuālu un vizuālu informāciju.
4. Pilnā forma un saīsinājumi, "to be" – Short or full form of "to be" 1. izziņas līmenis zema 2 p. Ieraksta pilno un saīsināto formu darbības vārdam "to be". Raksta vienkāršus, īsus teikumus, izmantojot paraugus. (VS.3.3.1.8.)
5. Lasīšana, tulkošana, ievilkšana – Reading, trasnlating, dragging 1. izziņas līmenis zema 4 p. Tabulā vārdam pievelk klāt tā tulkojumu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
6. "To be" teikumos – "To be" in the sentences 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāizvēlas 'am', 'is' vai 'are' atkarībā no teikuma priekšmeta. Raksta vienkāršus, īsus teikumus, izmantojot paraugus. (VS.3.3.1.8.)
7. Vārds zem attēla – Word under the picture 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Zem attēla ieraksta vienu no dotajiem vārdiem. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
8. Jautājuma vai apgalvojuma teikums – Affirmative or Question 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izvēlas "." vai "?" teikuma beigās. Raksta vienkāršus, īsus teikumus, izmantojot paraugus. (VS.3.3.1.8.)
9. Klausīšanās, vārda ievilkšana – Listening, dragging the word 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Noklausās vārdu un izvēlas tā rakstveida formu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
10. Paslēptie vārdi. Apģērbs – Hidden Words. Clothes 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Burtu rindā meklē zināmus vārdus. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
11. Jautājumi un īsās atbildes I – Questions and short answers I 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Savieno jautājumus ar atbildēm. Raksta vienkāršus, īsus teikumus, izmantojot paraugus. (VS.3.3.1.8.)
12. Klausīšanās un tulkošana – Listening and translating 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Latviskajam vārdam klausoties piemeklē tulkojumu. Izmanto verbālus un neverbālus līdzekļus, lai attēlotu dzirdēto vai redzēto. (VS.3.2.1.2.) Klausās vienkāršus, īsus tekstus (piemēram, jautājumus, stāstījumus, dialogus) un veido/atzīmē ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.)
13. "To be" teikumos – 'To Be' in the sentences 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Teikumā ievelk "to be" pareizajā locījumā. Raksta vienkāršus, īsus teikumus, izmantojot paraugus. (VS.3.3.1.8.)
14. Klausīšanās un rakstīšana – Listening and writing 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Noklausās vārdu un to pārraksta. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā; klausās un savieno tekstuālu un vizuālu informāciju.
15. Vārdu grupēšana – Word grouping 3. izziņas līmenis augsta 8 p. Sagrupē dotos vārdus atbilstoši pēc dotajām kategorijām. Sagrupē vārdus pa tematiem. (VS.3.2.1.6.)
16. Jautājumi un īsās atbildes II – Questions and short answers II 3. izziņas līmenis augsta 8 p. Jautājumā izvēlas "to be" pareizo formu un savieno ar atbildi. Raksta vienkāršus, īsus teikumus, izmantojot paraugus. (VS.3.3.1.8.)
17. Izlaisti burti – Omitted letters 2. izziņas līmenis augsta 9 p. Vārdā ieraksta trūkstošos burtus. No vārdu daļām (morfēmām) darina vārdus. (VS.3.3.1.4.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
18. Vārdu kārtība teikumā – Word order in the sentence 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Sakārto vārdus pareizā secībā. Raksta vienkāršus, īsus teikumus, izmantojot paraugus. (VS.3.3.1.8.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: veido savus teikumus, ievērojot angļu valodas likumsakarības (vārdu secība teikumos).
19. Vārds no burtiem – Word from the letters 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Zem attēla pievelk burtus pareizā secībā. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: No vārdu daļām (morfēmām) darina vārdus. (VS.3.3.1.4.)
20. Jaukti burti – Mixed letters 2. izziņas līmenis augsta 9 p. No dotajiem burtiem veido zināmu vārdu. No vārdu daļām (morfēmām) darina vārdus. (VS.3.3.1.4.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. klases atkārtojums. Apģērbs – Clothes Citi zema 12 p. Uzdevums 1.klases vārda krājuma atkārtošanai. Pie attēla pievelk vārdu.
2. Vārds latviski. Apģērbs – Word in Latvian. Clothes Citi vidēja 3 p. Izlasa vārdu latviski un izvēlas tā tulkojumu angliski. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
3. Jautājumi un īsās atbildes III – Questions and short answers III Citi vidēja 4 p. Savieno jautājumus ar īsajām atbildēm. Raksta vienkāršus, īsus teikumus, izmantojot paraugus. (VS.3.3.1.8.)
4. Klausīšanās, vārdu sakārtošana teikumā – Listening, putting the words in the sentence Citi augsta 12 p. Noklausās teikumu un saliek to. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un saliek pareizā secībā dotos vārdus, lai izveidotu teikumu.
5. Dziesma "BE" - Song Citi augsta 6 p. Noskatās video un sakārto dziesmas rindiņas pantiņā. Izvēlas trūkstošo vārdu teikumā. Skilēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mans apģērbs I 00:20:00 zema 16 p. Zina pamatvārdus par apģērbu: zina vārdus un to tulkojumu, atpazīst rakstību un noklausoties saprot vārdu; zina darbības vārda "to be" locīšana un lietojumu teikumos.
2. Mans apģērbs II 00:20:00 vidēja 25 p. Zina pamatvārdus par apģērbu: zina vārdus un to tulkojumu, atpazīst rakstību un noklausoties saprot vārdu; zina darbības vārda "to be" locīšana un lietojumu teikumos.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mans apģērbs III 00:20:00 vidēja 40 p. Zina pamatvārdus par apģērbu: zina vārdus un to tulkojumu, atpazīst rakstību un noklausoties saprot vārdu; zina darbības vārda "to be" locīšana un lietojumu teikumos.
2. Mans apģērbs IV 00:40:00 augsta 62 p. Zina pamatvārdus par apģērbu: zina vārdus un to tulkojumu, atpazīst rakstību un noklausoties saprot vārdu; zina darbības vārda "to be" locīšana un lietojumu teikumos.