Mans ķermenis
Spēle 1
 
Spēle 2
 
Spēle 3
 
Spēle 4
 
Spēle 5
Vārdiņu pārbaude, izvēle (uzrakstīts vārds, jāizvēlas attēls)
 
Spēle 6
Vārdiņu pārbaude II (attēls, jāizvēlas vārds)
 
Uzdevums 7
Savienošana (mazliet vairāk vārdu)
 
Uzdevums 8
Sejas daļas, izvēle
 
Uzdevums 9
 
Skolotājam
 
Piederības vietniekvārdi
Uzdevums 1
 
Uzdevums 2
Jāizvēlas vietniekvārds kopā ar lietvārdu
 
Uzdevums 3
Jāieraksta, grūts
 
Uzdevums 4
Jāizvēlas starp piederības un personas vietniekvārdu
 
Uzdevums 5
Arī jāizvēlas starp piederības un personas vietniekvārdu
 
Uzdevums 6
No vairākām atbildēm jāizvēlas viens
 
Uzdevums 7
Tekstā jāmeklē piederības vietniekvārdi