Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Mana ģimene I – My Family I Atkārto 1.klases vārdiņus, izpilda uzdevumu un mācās jaunos vārdiņus. Vārdu krājums: mother, father, uncle, aunt, grandpa, grandmother, grandma, grandfather, parents, grandparents.
2. Mana ģimene II – My Family II Mācās jaunos vārdiņus. Vārdu krājums: baby, cousin, son, daughter, wife, husband, family tree.
3. Piederības locījums – Possessive Case Piederības locījuma veidošanas nosacījumi dzīvajām būtnēm, izruna.
4. Personu vietniekvārdi (teikuma priekšmeta vietniekvārdi) – Subject pronouns Personu (teikuma priekšmeta) vietniekvārdi – I, you, he, she, it, we, you, they.
5. "HAVE GOT" locīšana, lietošana – "HAVE GOT" Darbības vārda "have got" locīšanas un lietošanas nosacījumi.
6. Noderīgo lietu stūrītis Dziesma "Finger Family Song" ar vārdiem. Uzdevumi un spēles internetā vārdu krājuma un gramatikas nostiprināšanai.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pārrakstīšana – Copying 1. izziņas līmenis zema 4 p. Pārraksta dotos vārdus. Pasvītro vai pārraksta vārdus, noskaidro un/vai pārbauda to nozīmi (ar skolotāja palīdzību). (VS.3.3.1.6.)
2. Teikumi ar "have got" – Sentences with "have got" 1. izziņas līmenis zema 2 p. Izvēlas starp "has got" and "have got". Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: lasa un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus (piemēram, savieno attēlus ar tekstu).
3. Ģimenes locekļu atpazīšana – Recognizing the members of family 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izvēlas pareizo vārdu ģimenes loceklim. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
4. Piederības locījums – Possessive case 1. izziņas līmenis zema 2 p. Izvēlas teikumu ar piederības locījumu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: lasa un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus (piemēram, savieno attēlus ar tekstu).
5. Tulkojumu savienošana – Matching translation 1. izziņas līmenis zema 4 p. Savieno vārdu ar tā tulkojumu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
6. Personu vietniekvārdi, lasīšana – Subject pronouns, reading 1. izziņas līmenis zema 3 p. Izlasa vietniekvārdu un izvēlas attēlu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: lasa un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus (piemēram, savieno attēlus ar tekstu).
7. Personu vietniekvārdi, attēls – Subject pronouns, pictures 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aplūko attēlus un izvēlas pareizo vietniekvārdu.Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: lasa un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus (piemēram, savieno attēlus ar tekstu).
8. Piederības locījuma lietošana – Using of possessive case 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Teikumā izvēlas ir vai nav piederība.Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: lasa un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus (piemēram, savieno attēlus ar tekstu).
9. Klausīšanās, vārda ievilkšana – Listening, dragging the word 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Noklausās vārdu un izvēlas tā rakstveida formu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
10. Klausīšanās, tulkošana – Listening, translating 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Latviskajam vārdam klausoties piemeklē tulkojumu. Izmanto verbālus un neverbālus līdzekļus, lai attēlotu dzirdēto vai redzēto. (VS.3.2.1.2.) Klausās vienkāršus, īsus tekstus (piemēram, jautājumus, stāstījumus, dialogus) un veido/atzīmē ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.)
11. Paslēptie vārdi – Hidden Words 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Burtu rindā meklē zināmus vārdus. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
12. Piederības locījuma lietojums – Usage of possessive case 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Izvēlas pareizo piederības locījumu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: lasa un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus (piemēram, savieno attēlus ar tekstu).
13. Personu vietniekvārdi – Subject pronouns 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Lasa un izvēlas pareizo vietniekvārdu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: lasa un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus (piemēram, savieno attēlus ar tekstu).
14. Lasīšana. Ģimenes koks – Reading. The family tree 3. izziņas līmenis vidēja 8 p. Lasa par ģimenes koku un ievelk vārdus. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: lasa un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus (piemēram, savieno attēlus ar tekstu).
15. Izlaisti burti – Omitted letters 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Vārdā ieraksta trūkstošos burtus. No vārdu daļām (morfēmām) darina vārdus. (VS.3.3.1.4.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
16. Jaukti burti – Mixed letters 2. izziņas līmenis augsta 9 p. No dotajiem burtiem veido zināmu vārdu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
17. Teikumi – Sentences 3. izziņas līmenis augsta 8 p. Aplūko tabulu, kas kam pieder un pabeidz teikumus. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: pabeidz uzdevumā dotos teikumus.
18. "Have got" vai "to be" – "Have got" or "to be" 3. izziņas līmenis augsta 9 p. Lasa teikumus un izvēlas "have got" vai "to be" pareizajā locījumā. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: pabeidz uzdevumā dotos teikumus.
19. Burtu savienojumi – Combinations of letters 3. izziņas līmenis augsta 7 p. No dotajiem burtiem veido vārdus. No vārdu daļām (morfēmām) darina vārdus. (VS.3.3.1.4.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
20. Klausīšanās un tulkošana – Listening and translating 3. izziņas līmenis augsta 9 p. Noklausās vārdu un izvēlas tā tulkojumu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā; klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus.
21. Lasīšana, ģimene – Reading, family 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Lasa tekstu par ģimeni un izvēlas vai ieraksta vārdus. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: pabeidz uzdevumā dotos teikumus.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1.klases atkārtojums. Ģimene – Family Citi zema 5 p. Uzdevums 1.klases vārda krājuma atkārtošanai. Pie attēla pievelk vārdu.
2. Lasīšana, tulkošana, ievilkšana – Reading, translating, dragging Citi zema 4 p. Tabulā vārdam pievelk klāt tā tulkojumu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
3. Klausīšanās un rakstīšana – Listening and writing Citi vidēja 6 p. Noklausās vārdu un pārraksta dzirdēto vārdu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā; klausās un savieno tekstuālu un vizuālu informāciju.
4. Vietniekvārdi tekstā – Subject pronouns in the text Citi augsta 12 p. Lasa tekstu un īpašvārdus aizstāj ar vietniekvārdu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: pabeidz uzdevumā dotos teikumus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mana ģimene I 00:20:00 zema 18 p. Zina pamatvārdus par ģimeni, ģimenes locekļiem; zina vārdus un to tulkojumu, atpazīst rakstību un noklausoties saprot vārdu; zina personu vietniekvārdus; zina darbības vārda "have got" lietošanas un piederības veidošanas nosacījumus.
2. Mana ģimene II 00:20:00 vidēja 41 p. Zina pamatvārdus par ģimeni, ģimenes locekļiem; zina vārdus un to tulkojumu, atpazīst rakstību un noklausoties saprot vārdu; zina personu vietniekvārdus; zina darbības vārda "have got" lietošanas un piederības veidošanas nosacījumus.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mana ģimene III 00:20:00 vidēja 32 p. Zina pamatvārdus par ģimeni, ģimenes locekļiem; zina vārdus un to tulkojumu, atpazīst rakstību un noklausoties saprot vārdu; zina personu vietniekvārdus; zina darbības vārda "have got" lietošanas un piederības veidošanas nosacījumus.
2. Mana ģimene IV 00:30:00 augsta 82 p. Zina pamatvārdus par ģimeni, ģimenes locekļiem; zina vārdus un to tulkojumu, atpazīst rakstību un noklausoties saprot vārdu; zina personu vietniekvārdus; zina darbības vārda "have got" lietošanas un piederības veidošanas nosacījumus.