Lasi un mācies par darbības vārdu "have got"!
Izteiciens HAVE GOT tiek lietots klasiskajā angļu valodā (British English) un nozīmē – kādam kaut kas ir vai pieder.
Apgalvojuma teikumi
 
tab_have got.png
Svarīgi!
Saīsinājumi:
have got = 've got
I have got = I've got
has got = 's got
He has got = He's got
Nolieguma teikumi
 
tab_have not got.png 
Svarīgi!
Saīsinājumi:
have not got = haven't got
I have not got = I haven't got
has not got = hasn't got
He has not got = He hasn't got
Jautājumi
 
tab_have got jaut.png
 
Īsās atbildes
 
tab_have got isas atb.png
 
Atsauce:
https://www.youtube.com, LanguagePros, She has got a towel, English course for children