3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

1. Pārrakstīšana – Copying

Grūtības pakāpe: zema

4
2. Kas ir attēlā – What's in the picture

Grūtības pakāpe: zema

3
3. This, that, these vai those – This, that, these or those

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Klausīšanās, ievilkšana – Listening and Dragging

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Vārdu kārtība teikumā - Word order in the sentence

Grūtības pakāpe: augsta

4
6. Vārds zem attēla – Word under the picture

Grūtības pakāpe: vidēja

6
7. Pareizais teikums ar This/That un These/Those

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Klausīšanās un rakstīšana – Listening and writing

Grūtības pakāpe: vidēja

6
9. Paslēptie vārdi – Hidden words

Grūtības pakāpe: vidēja

6
10. Teikumu pabeigšana – Finishing the sentences

Grūtības pakāpe: vidēja

8
11. Vārdu grupēšana – Word grouping

Grūtības pakāpe: vidēja

6
12. Jaukti burti – Mixed letters

Grūtības pakāpe: augsta

6
13. Klausīšanās un tulkošana I – Listening and translating I

Grūtības pakāpe: augsta

3
14. Izlaisti burti – Omitted letters

Grūtības pakāpe: augsta

9
15. Burtu savienojumi – Combination of letters

Grūtības pakāpe: augsta

7
16. Klausīšanās un tulkošana II – Listening and translating II

Grūtības pakāpe: augsta

9
17. Pareizs vai nepareizs teikums – Correct or incorrect sentence

Grūtības pakāpe: augsta

6
18. Klausīšanās. Vārdu salikšana pareizā secībā – Listening. Putting the words in correct order

Grūtības pakāpe: augsta

8

Testi

1. Mana māja I

Grūtības pakāpe: vidēja

28

Materiāli skolotājiem