3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Mana māja I – My House I Atkārto 1.klasē mācītos vārdus. Lasa, klausās, mācās un atkārto jaunos vārdiņus, kas saistās ar istabām, tās daļām, vietām mājās: flat, dinning room, hall, garage, floor, wall, TV, TV set, armchair, bin, bookcase, carpet, clock.
2. Mana Māja II – My House II Lasa, klausās, mācās un atkārto jaunos vārdiņus, kas saistās ar mēbelēm un iekārtām: cooker, fridge, cupboard, mirror, plant, shelf, shower, sink, wardrobe, washbasin.
3. THIS / THAT un THESE / THOSE lietojums Norādāmo vietniekvārdu – THIS / THAT un THESE / THOSE lietojums.
4. Noderīgo lietu stūrītis Interneta lapas, kurās papildus var mācīties un nostiprināt apgūto vārdu krājumu un gramatiku.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pārrakstīšana – Copying 1. izziņas līmenis zema 4 p. Pārraksta dotos vārdus. Pasvītro vai pārraksta vārdus, noskaidro un/vai pārbauda to nozīmi (ar skolotāja palīdzību). (VS.3.3.1.6.)
2. Kas ir attēlā – What's in the picture 1. izziņas līmenis zema 3 p. Izpēta attēlu un izvēlas vārdu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: lasa un savieno tekstuālu un vizuālu informāciju.
3. This, that, these vai those – This, that, these or those 1. izziņas līmenis zema 2 p. Pēc attēla nosaka vai priekšmets ir tuvumā vai tālumā, vienskaitlī vai daudzskaitlī un izvēlas attiecīgo vārdu – this, that, these vai those. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: lieto norādāmos vietniekvārdus this, that, these, those.
4. Klausīšanās, ievilkšana – Listening and Dragging 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Noklausās vārdu un izvēlas tā rakstveida formu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
5. Vārdu kārtība teikumā - Word order in the sentence 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Write the words in correct order to make the sentences with "have got".
6. Vārds zem attēla – Word under the picture 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Zem attēla ieraksta vienu no dotajiem vārdiem. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
7. Pareizais teikums ar This/That un These/Those 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Aplūko attēlu un no diviem teikumiem izvēlas pareizo. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: lieto norādāmos vietniekvārdus this, that, these, those.
8. Klausīšanās un rakstīšana – Listening and writing 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Noklausās vārdu un pārraksta dzirdēto vārdu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā; klausās un savieno tekstuālu un vizuālu informāciju.
9. Paslēptie vārdi – Hidden words 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Burtu rindā meklē zināmus vārdus. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
10. Teikumu pabeigšana – Finishing the sentences 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Pēc attēla ievelk attiecīgos vārdus teikumā. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: lieto norādāmos vietniekvārdus this, that, these, those.
11. Vārdu grupēšana – Word grouping 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Sagrupē dotos vārdus atbilstoši pēc dotajām kategorijām. Sagrupē vārdus pa tematiem. (VS.3.2.1.6.)
12. Jaukti burti – Mixed letters 2. izziņas līmenis augsta 6 p. No dotajiem burtiem veido zināmu vārdu. No vārdu daļām (morfēmām) darina vārdus. (VS.3.3.1.4.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
13. Klausīšanās un tulkošana I – Listening and translating I 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Latviskajam vārdam klausoties piemeklē tulkojumu. Klausās un/vai lasa vienkāršus, īsus tekstus (piemēram, jautājumus, dialogus), atlasa informāciju un veido ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.) Skolēna nozīmīgākās darbības: klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus.
14. Izlaisti burti – Omitted letters 2. izziņas līmenis augsta 9 p. Vārdā ieraksta trūkstošos burtus. No vārdu daļām (morfēmām) darina vārdus. (VS.3.3.1.4.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
15. Burtu savienojumi – Combination of letters 3. izziņas līmenis augsta 7 p. No dotajiem burtiem veido vārdus. No vārdu daļām (morfēmām) darina vārdus. (VS.3.3.1.4.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
16. Klausīšanās un tulkošana II – Listening and translating II 3. izziņas līmenis augsta 9 p. Noklausās vārdu un izvēlas tā tulkojumu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā; klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus.
17. Pareizs vai nepareizs teikums – Correct or incorrect sentence 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Izlasa teikumu un izvēlas vai tas ir uzrakstīts pareizi vai nepareizi. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: lieto norādāmos vietniekvārdus this, that, these, those.
18. Klausīšanās. Vārdu salikšana pareizā secībā – Listening. Putting the words in correct order 2. izziņas līmenis augsta 8 p. Noklausās teikumu un saliek to. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un saliek pareizā secībā dotos vārdus, lai izveidotu teikumu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. klases atkārtojums – Recalling the words from 1st grade Citi vidēja 15 p. Atkārto 1. klasē apgūtos vārdus par māju: bath, bed, chair, desk, lamp, sofa, table, door, window, bathroom, bedroom, kitchen, living room un garden.
2. Klausīšanās. Istabas, telpas un istabas daļas – Listening. Rooms, places and parts of the room Citi vidēja 3 p. Noklausās vārdu un izvēlas attēlu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus (piemēram, savieno attēlus ar tekstu).
3. Vārdu sakārtošana teikumā – Putting the words into sentence Citi vidēja 7 p. Sakārto vārdus pareizā secībā, lai veidotos teikums atbilstošs attēlam. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: lieto norādāmos vietniekvārdus this, that, these, those.
4. Savienošana un rakstīšana. Mēbeles – Matching and writing. Furniture Citi augsta 6 p. Pabeidz vārdu un savieno ar attēlu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: lasa un savieno tekstuālu un vizuālu informāciju.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mana māja I 00:00:00 vidēja 28 p. Zina pamatvārdus par māju, dzīvokli; zina vārdus un to tulkojumu, atpazīst rakstību un noklausoties saprot vārdu; zina norādāmo vietniekvārdu "this/that" un "these/those" lietošanas nosacījumus.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mana māja II 00:20:00 vidēja 35 p. Zina pamatvārdus par māju, dzīvokli; zina vārdus un to tulkojumu, atpazīst rakstību un noklausoties saprot vārdu; zina norādāmo vietniekvārdu "this/that" un "these/those" lietošanas nosacījumus.
2. Mana māja III 00:30:00 augsta 64 p. Zina pamatvārdus par māju, dzīvokli; zina vārdus un to tulkojumu, atpazīst rakstību un noklausoties saprot vārdu; zina norādāmo vietniekvārdu "this/that" un "these/those" lietošanas nosacījumus.