Lasi un mācies par THIS / THAT un THESE / THOSE lietojumu!
Svarīgi!
Pirms mācīsimies par THIS / THAT un THESE / THOSE lietojumu, jāatkārto daudzskaitļa lietojums un rotaļlietas. Tas būs nepieciešams tālāk uzdevumos.
Aplūko attēlus un izlasi teikumus!
 
this my bed.png
This is my bed.
that my desk.png
That is my desk.
  
those my schoolbags.png
Those are my schoolbags.
these apples.png
These are my apples.
 
THIS mēs lietojam norādot un runājot par lietām vienskaitlī, kuras atrodas tuvumā.
this apple.png
This is an apple. — Šis ir ābols.
THAT mēs lietojam norādot un runājot par lietām vienskaitlī, kuras atrodas tālumā.
that apple.png
That is an apple. — Tas ir ābols.
THESE mēs lietojam norādot un runājot par lietām daudzskaitlī, kuras atrodas tuvumā.
these apples.png
These are apples. — Šie ir āboli.
THOSE mēs lietojam norādot un runājot par lietām daudzskaitlī, kuras atrodas tālumā.
those apples.png
Those are apples. — Tie ir āboli.
Tab_tis_that.png