3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Sajūtas I – Feelings I Vārdu krājums: sajūtas un emocijas (pozitīvās un neitrālās īpašības) – awake, clever, excited, fine, good, great, happy, in love, interested, joyful, OK, quiet, relaxed, shy, surprised.
2. Sajūtas II – Feelings II Vārdu krājums: sajūtas un emocijas (negatīvās un neitrālās īpašības) – angry, bad, bored, cold, hot, hungry, hurt, sad, scared, sick, sleepy, thirsty, tired, unhappy, worried.
3. "To be" locīšana un lietošana Darbības vārda "to be" locīšana un lietošana dažādos teikumos.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Klausīšanās un izvēle – Listening and choosing 1. izziņas līmenis zema 2 p. Noklausās un pievelk rakstīto vārdu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
2. Emocijas izvēle – Choosing the emotions or feelings 1. izziņas līmenis zema 2 p. Pie attēla pievelk pareizo vārdu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
3. Kas tā par emociju vai sajūtu – What's the emotion or feeling 1. izziņas līmenis zema 2 p. Pie vārda pievelk attēlu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
4. Vārds angliski – Word in English 1. izziņas līmenis zema 2 p. Izlasa vārdu angliski un izvēlas tā tulkojumu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
5. Vārds zem attēla – Word under the picture 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zem attēla ieraksta vienu no dotajiem vārdiem. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
6. Klausīšanās un rakstīšana – Listening and writing 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Noklausās vārdu un uzraksta to, izvēloties no dotajiem vārdiem. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
7. Paslēptie vārdi – Hidden Words 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Burtu rindā meklē zināmus vārdus. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
8. Pretējas nozīmes – Antonyms 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Savieno pretējas nozīmes īpašības vārdus. Uztver vienkāršu, skaidri izteiktu informāciju. (VS.3.1.1.10.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: sagrupē uzdevumā dotos vārdus.
9. Jā/Nē jautājumi – Yes/No questions 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izlasa jautājumu par attēlu un atbild. Uztver vienkāršu, skaidri izteiktu informāciju. (VS.3.1.1.10.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: lasa tekstu un atbild uz jautājumiem.
10. Klausīšanās un attēla izvēle – Listening and choosing the picture 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Noklausās teikumu un izvēlas tam piemērotu attēlu. Uztver vienkāršu, skaidri izteiktu informāciju. (VS.3.1.1.10.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus.
11. Sajaukti burti – Scrambled Letters 2. izziņas līmenis augsta 6 p. No dotajiem burtiem veido zināmu vārdu. No vārdu daļām (morfēmām) darina vārdus. (VS.3.3.1.4.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
12. Klausīšanās un tulkošana – Listening and translating 2. izziņas līmenis zema 4 p. Noklausās un izvēlas vārda tulkojumu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus un zina to tulkojumu.
13. Savienošana, rakstīšana – Matching, writing 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Pabeidz rakstīt vārdu, īpašības vārdu un izvēlas tā tulkojumu. Uztver vienkāršu, skaidri izteiktu informāciju (uzrakstus). (VS.3.1.1.10.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
14. Burtu juceklis – Wordsearch 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Tabulā atrod paslēptos vārdus. Uztver vienkāršu, skaidri izteiktu informāciju (uzrakstus). (VS.3.1.1.10.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
15. Pilnā forma un saīsinājumi, "to be" – Short or full form of "to be" 1. izziņas līmenis zema 4 p. Pārraksta teikumus, pārveidojot pilno un saīsināto formu darbības vārdam "to be". Raksta vienkāršus, īsus teikumus, izmantojot paraugus. (VS.3.3.1.8.)
16. "To be" teikumos I – "To be" in the sentences I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāizvēlas 'am', 'is' vai 'are' atkarībā no teikuma priekšmeta. Raksta vienkāršus, īsus teikumus, izmantojot paraugus. (VS.3.3.1.8.)
17. Pareizi un nepareizi teikumi – Correct and Incorrect Sentences 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Salīdzina un izvērtē teikumus, izvēlas pareizi uzrakstītu teikumu ar darbības vārdu "to be". Raksta vienkāršus, īsus teikumus, izmantojot paraugus. (VS.3.3.1.8.)
18. Teikuma veidošana – Sentence Completing 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Noklausās teikumu un izveido to. Klausās vienkāršus, īsus teikumus, atlasa informāciju. (VS.3.2.1.2.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 2. klases atkārtojums. Vietniekvārdi – Subject Pronouns Citi zema 3 p. Uzdevums 1.klases vārda krājuma atkārtošanai. Pie attēla pievelk vārdu.
2. Vārdu savienošana tabulā – Matching the Words in the Chart Citi vidēja 4 p. Savieno vārdu ar tā tulkojumu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
3. "To be" teikumos II – 'To Be' in the sentences II Citi vidēja 3 p. Teikumā izvēlas "to be" pareizajā locījumā. Raksta vienkāršus, īsus teikumus, izmantojot paraugus. (VS.3.3.1.8.)
4. Pareizrakstība, sajūtas un emocijas – Spelling, feelings and emotions Citi augsta 2 p. Izvēlas pareizo vārda rakstību. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sajūtas un emocijas – Feelings and Emotions 00:20:00 vidēja 20 p. Vārdu krājums par emocijām un sajūtām. Lasīšanas, rakstīšanas un klausīšanās prasmes.
2. "To be" locīšana un lietošana – Using the Verb "to be" 00:20:00 vidēja 14 p. Teikumi ar darbības vārdu "to be", to atškiršana, pareizrakstība, locīšana.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Es pats – Myself 00:40:00 vidēja 31 p. Vārdu krājums: sajūtas un emocijas. Gramatika: darbības vārds "to be". Lasīšanas, rakstīšanas un klausīšanās prasmes.