Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Sajūtas I – Feelings I Vārdu krājums: sajūtas un emocijas (pozitīvās un neitrālās īpašības) – awake, clever, excited, fine, good, great, happy, in love, interested, joyful, OK, quiet, relaxed, shy, surprised.
2. Sajūtas II – Feelings II Vārdu krājums: sajūtas un emocijas (negatīvās un neitrālās īpašības) – angry, bad, bored, cold, hot, hungry, hurt, sad, scared, sick, sleepy, thirsty, tired, unhappy, worried.
3. "To be" locīšana un lietošana Darbības vārda "to be" locīšana un lietošana dažādos teikumos.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Klausīšanās un izvēle – Listening and choosing 1. izziņas līmenis zema 2p. Noklausās un pievelk rakstīto vārdu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
2. Emocijas izvēle – Choosing the emotions or feelings 1. izziņas līmenis zema 2p. Pie attēla pievelk pareizo vārdu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
3. Kas tā par emociju vai sajūtu – What's the emotion or feeling 1. izziņas līmenis zema 2p. Pie vārda pievelk attēlu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
4. Vārds angliski – Word in English 1. izziņas līmenis zema 2p. Izlasa vārdu angliski un izvēlas tā tulkojumu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
5. Vārds zem attēla – Word under the picture 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Zem attēla ieraksta vienu no dotajiem vārdiem. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
6. Klausīšanās un rakstīšana – Listening and writing 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Noklausās vārdu un uzraksta to, izvēloties no dotajiem vārdiem. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
7. Paslēptie vārdi – Hidden Words 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Burtu rindā meklē zināmus vārdus. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
8. Pretējas nozīmes – Antonyms 3. izziņas līmenis vidēja 2p. Savieno pretējas nozīmes īpašības vārdus. Uztver vienkāršu, skaidri izteiktu informāciju. (VS.3.1.1.10.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: sagrupē uzdevumā dotos vārdus.
9. Jā/Nē jautājumi – Yes/No questions 3. izziņas līmenis vidēja 2p. Izlasa jautājumu par attēlu un atbild. Uztver vienkāršu, skaidri izteiktu informāciju. (VS.3.1.1.10.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: lasa tekstu un atbild uz jautājumiem.
10. Klausīšanās un attēla izvēle – Listening and choosing the picture 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Noklausās teikumu un izvēlas tam piemērotu attēlu. Uztver vienkāršu, skaidri izteiktu informāciju. (VS.3.1.1.10.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus.
11. Sajaukti burti – Scrambled Letters 2. izziņas līmenis augsta 6p. No dotajiem burtiem veido zināmu vārdu. No vārdu daļām (morfēmām) darina vārdus. (VS.3.3.1.4.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
12. Klausīšanās un tulkošana – Listening and translating 2. izziņas līmenis zema 4p. Noklausās un izvēlas vārda tulkojumu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus un zina to tulkojumu.
13. Savienošana, rakstīšana – Matching, writing 3. izziņas līmenis augsta 6p. Pabeidz rakstīt vārdu, īpašības vārdu un izvēlas tā tulkojumu. Uztver vienkāršu, skaidri izteiktu informāciju (uzrakstus). (VS.3.1.1.10.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
14. Burtu juceklis – Wordsearch 3. izziņas līmenis augsta 4p. Tabulā atrod paslēptos vārdus. Uztver vienkāršu, skaidri izteiktu informāciju (uzrakstus). (VS.3.1.1.10.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
15. Pilnā forma un saīsinājumi, "to be" – Short or full form of "to be" 1. izziņas līmenis zema 4p. Pārraksta teikumus, pārveidojot pilno un saīsināto formu darbības vārdam "to be". Raksta vienkāršus, īsus teikumus, izmantojot paraugus. (VS.3.3.1.8.)
16. "To be" teikumos I – "To be" in the sentences I 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāizvēlas 'am', 'is' vai 'are' atkarībā no teikuma priekšmeta. Raksta vienkāršus, īsus teikumus, izmantojot paraugus. (VS.3.3.1.8.)
17. Pareizi un nepareizi teikumi – Correct and Incorrect Sentences 3. izziņas līmenis vidēja 2p. Salīdzina un izvērtē teikumus, izvēlas pareizi uzrakstītu teikumu ar darbības vārdu "to be". Raksta vienkāršus, īsus teikumus, izmantojot paraugus. (VS.3.3.1.8.)
18. Teikuma veidošana – Sentence Completing 3. izziņas līmenis vidēja 3p. Noklausās teikumu un izveido to. Klausās vienkāršus, īsus teikumus, atlasa informāciju. (VS.3.2.1.2.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 2. klases atkārtojums. Vietniekvārdi – Subject Pronouns Citi zema 3p. Uzdevums 1.klases vārda krājuma atkārtošanai. Pie attēla pievelk vārdu.
2. Vārdu savienošana tabulā – Matching the Words in the Chart Citi vidēja 4p. Savieno vārdu ar tā tulkojumu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
3. "To be" teikumos II – 'To Be' in the sentences II Citi vidēja 3p. Teikumā izvēlas "to be" pareizajā locījumā. Raksta vienkāršus, īsus teikumus, izmantojot paraugus. (VS.3.3.1.8.)
4. Pareizrakstība, sajūtas un emocijas – Spelling, feelings and emotions Citi augsta 2p. Izvēlas pareizo vārda rakstību. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sajūtas un emocijas – Feelings and Emotions 00:20:00 vidēja 20p. Vārdu krājums par emocijām un sajūtām. Lasīšanas, rakstīšanas un klausīšanās prasmes.
2. "To be" locīšana un lietošana – Using the Verb "to be" 00:20:00 vidēja 14p. Teikumi ar darbības vārdu "to be", to atškiršana, pareizrakstība, locīšana.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Es pats – Myself 00:40:00 vidēja 31p. Vārdu krājums: sajūtas un emocijas. Gramatika: darbības vārds "to be". Lasīšanas, rakstīšanas un klausīšanās prasmes.