Grūtības pakāpe:
00:20:00
1. Pilnā forma un saīsinājumi, "to be" – Short or full form of "to be" 4 p.
2. "To be" teikumos I – "To be" in the sentences I 2 p.
3. Pareizi un nepareizi teikumi – Correct and Incorrect Sentences 2 p.
4. Teikuma veidošana – Sentence Completing 3 p.
5. "To be" teikumos II – 'To Be' in the sentences II 3 p.