Grūtības pakāpe:
00:20:00
1. Emocijas izvēle – Choosing the emotions or feelings 2 p.
2. Vārds angliski – Word in English 2 p.
3. Vārds zem attēla – Word under the picture 4 p.
4. Klausīšanās un attēla izvēle – Listening and choosing the picture 2 p.
5. Sajaukti burti – Scrambled Letters 6 p.
6. Vārdu savienošana tabulā – Matching the Words in the Chart 4 p.