Teorija

Uzdevumi

1. Darbības, ievilkšana – Everyday activities, dragging

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Ikdienas darbības. Tulkojums — Everyday Activities. Translation

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Ikdienas darbības, klausīšanās – Everyday activities, listening

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Klausīšanās un rakstīšana. Darbības – Listening and writing. Activities

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Izlaisti burti. Ikdienas darbības – Omitted letters. Everyday activities

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Vienkāršās tagadnes teikumu atšķiršana – Sentences in the Simple Present

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Teikuma priekšmets – Choosing the correct subject

Grūtības pakāpe: zema

2
8. "Don't" vai "doesn't" lietojums – Using of "don't" or "doesn't" in Present Simple

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Darbības vārdi ar vienskaitļa 3. personu – 3rd person singular

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. 3. personas vienskaitļa pareizrakstība – Spelling of 3rd person singular

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Vienskaitļa 3. persona, tabula – 3rd person singular, chart

Grūtības pakāpe: augsta

6
12. Pareizi un nepareizi teikumi vienkāršajā tagadnē – Correct or incorrect sentences

Grūtības pakāpe: augsta

4
13. "On", "at", "in" lietojums – Usage of "on", "in", "at"

Grūtības pakāpe: zema

2
14. ON, IN, AT tabulā – ON, IN, AT in the chart

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Prievārdi IN, ON, AT teikumos – Prepositions IN, ON, AT in the sentences

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Lasīšana. Mana ikdiena – Reading. My daily routine

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. Ikdienas darbības – Everyday Activities

Grūtības pakāpe: vidēja

14
2. Vienkāršā tagadne – Present Simple

Grūtības pakāpe: vidēja

17
3. Laika prievārdu ON, IN, At lietojums – Usage of Prepositions ON, IN and AT

Grūtības pakāpe: vidēja

13

Materiāli skolotājiem