Teorija

Uzdevumi

1. Priekšstati par pasauli, sabiedrību

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. Māksla 17./18.gs. mijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Zinātne, literatūra un izglītība

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Baroka celtnes

Grūtības pakāpe: augsta

1♦
5. Apgaismība

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Apgaismība politikā, tautsaimniecībā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Apgaismība un reliģija

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Apgaismības izplatīšanās

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
9. Apgaismības nacionālās iezīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
10. Apgaismotāji un enciklopēdisti

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
11. Literatūra 18.gs.

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
12. Mūzika 18. gadsimtā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
13. Arhitektūra un māksla 18.gs.

Grūtības pakāpe: augsta

2♦

Testi

1. Priekšstati par pasauli, sabiedrību 17./18.gs. mijā

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
2. Māksla, zinātne, literatūra un izglītība 17./18.gs. mijā

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦
3. Apgaismība

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦
4. Apgaismības izplatīšanās

Grūtības pakāpe: vidēja

11♦
5. Literatūra, mūzika un māksla 18.gs.

Grūtības pakāpe: vidēja

10♦

Metodiskie materiāli