Teorija

Uzdevumi

1. Absolūtisms Eiropā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. Brīvais tirgus un merkantilisms

Grūtības pakāpe: augsta

2♦
3. Anglija 16. gadsimtā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Francija 16. - 17. gadsimtā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. "Saules karalis" Luijs XIV

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Krievija 17. gadsimtā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Pēteris I

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Apgaismotais absolūtisms

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
9. Teritoriju pārdale Eiropā 18.gs.

Grūtības pakāpe: augsta

2♦
10. Notikumi

Grūtības pakāpe: zema

1,5♦
11. Notikumi

Grūtības pakāpe: zema

1,5♦

Testi

1. Absolūtisms Eiropā

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
2. Brīvais tirgus un merkantilisms

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
3. Eiropas valstis 16. - 17. gadsimtā

Grūtības pakāpe: vidēja

20♦

Metodiskie materiāli