Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiālu raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Priekšstati par pasauli, sabiedrību Jaunas atziņas priekšstatos par pasauli un sabiedrību 17. un 18.gs. mijā.
2. Māksla 17./18.gs. mijā Vēlīnais baroks 17.gs. beigās un 18.gs. sākumā.
3. Zinātne, literatūra un izglītība Zinātniskā doma, literatūra un izglītība 17.gs. beigās - 18.gs. sākumā.
4. Apgaismība Apgaismība (apgaismības jēdziens; apgaismības laikmets; apgaismotāji).
5. Apgaismība politikā, tautsaimniecībā Apgaismības idejas politikā un tautsaimniecībā.
6. Apgaismība un reliģija Apgaismība un reliģija. Deisms.
7. Apgaismības izplatīšanās Apgaismības ideju izplatīšanās veidi. Brīvmūrnieku ordenis.
8. Apgaismības nacionālās iezīmes Apgaismības nacionālās iezīmes Anglijā, Francijā, Holandē un vācu zemēs.
9. Apgaismotāji un enciklopēdisti Apgaismotāji un enciklopēdisti (Š. Monteskjē, D. Didro, Voltērs, Ž. Ruso u.c.).
10. Literatūra un mūzika Literatūra un mūzika 18. gadsimtā.
11. Arhitektūra un māksla Arhitektūra un māksla 18. gadsimtā. Baroks un rokoko.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Priekšstati par pasauli, sabiedrību 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jaunas atziņas priekšstatos par pasauli un sabiedrību 17. un 18.gs. mijā.
2. Māksla 17./18.gs. mijā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Vēlīnais baroks 17.gs. beigās un 18.gs. sākumā.
3. Zinātne, literatūra un izglītība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Zinātniskā doma, literatūra un izglītība 17.gs. beigās - 18.gs. sākumā.
4. Baroka celtnes 2. izziņas līmenis augsta 1p. Baroks 17.gs. beigās un 18.gs. sākumā.
5. Apgaismība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Apgaismība (apgaismības jēdziens; apgaismības laikmets; apgaismotāji).
6. Apgaismība politikā, tautsaimniecībā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Apgaismības idejas politikā un tautsaimniecībā.
7. Apgaismība un reliģija 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Apgaismība un reliģija. Deisms.
8. Apgaismības izplatīšanās 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Apgaismības ideju izplatīšanās veidi. Brīvmūrnieku ordenis.
9. Apgaismības nacionālās iezīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Apgaismības nacionālās iezīmes Anglijā, Francijā, Holandē un vācu zemēs.
10. Apgaismotāji un enciklopēdisti 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Apgaismotāji un enciklopēdisti (Š. Monteskjē, D. Didro, Voltērs, Ž. Ruso u.c.).
11. Literatūra 18.gs. 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Literatūra 18. gadsimtā. "Vētras un dziņu" kustība.
12. Mūzika 18. gadsimtā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Mūzika 18. gadsimtā. Vīnes klasiķi.
13. Arhitektūra un māksla 18.gs. 2. izziņas līmenis augsta 2p. Arhitektūra un māksla 18. gadsimtā. Baroks, rokoko un neoklasicisms.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Priekšstati par pasauli, sabiedrību 17./18.gs. mijā 00:00:00 vidēja 3p. Jaunas atziņas priekšstatos par pasauli un sabiedrību 17. un 18.gs. mijā.
2. Māksla, zinātne, literatūra un izglītība 17./18.gs. mijā 00:00:00 vidēja 7p. Zinātniskā doma, literatūra, māksla un izglītība 17.gs. beigās - 18.gs. sākumā.
3. Apgaismība 00:00:00 vidēja 9p. Apgaismība, tās idejas politikā un tautsaimniecībā; apgaismība un reliģija.
4. Apgaismības izplatīšanās 00:00:00 vidēja 11p. Apgaismības nacionālās iezīmes, izplatīšanās. Apgaismotāji un enciklopēdisti.
5. Literatūra, mūzika un māksla 18.gs. 00:00:00 vidēja 10p. Literatūra, mūzika, māksla un arhitektūra 18. gadsimtā.