Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiālu raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Priekšstati par pasauli, sabiedrību Jaunas atziņas priekšstatos par pasauli un sabiedrību 17. un 18.gs. mijā.
2. Māksla 17./18.gs. mijā Vēlīnais baroks 17.gs. beigās un 18.gs. sākumā.
3. Zinātne, literatūra un izglītība Zinātniskā doma, literatūra un izglītība 17.gs. beigās - 18.gs. sākumā.
4. Apgaismība Apgaismība (apgaismības jēdziens; apgaismības laikmets; apgaismotāji).
5. Apgaismība politikā, tautsaimniecībā Apgaismības idejas politikā un tautsaimniecībā.
6. Apgaismība un reliģija Apgaismība un reliģija. Deisms.
7. Apgaismības izplatīšanās Apgaismības ideju izplatīšanās veidi. Brīvmūrnieku ordenis.
8. Apgaismības nacionālās iezīmes Apgaismības nacionālās iezīmes Anglijā, Francijā, Holandē un vācu zemēs.
9. Apgaismotāji un enciklopēdisti Apgaismotāji un enciklopēdisti (Š. Monteskjē, D. Didro, Voltērs, Ž. Ruso u.c.).
10. Literatūra un mūzika Literatūra un mūzika 18. gadsimtā.
11. Arhitektūra un māksla Arhitektūra un māksla 18. gadsimtā. Baroks un rokoko.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Priekšstati par pasauli, sabiedrību 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Jaunas atziņas priekšstatos par pasauli un sabiedrību 17. un 18.gs. mijā.
2. Māksla 17./18.gs. mijā 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Vēlīnais baroks 17.gs. beigās un 18.gs. sākumā.
3. Zinātne, literatūra un izglītība 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Zinātniskā doma, literatūra un izglītība 17.gs. beigās - 18.gs. sākumā.
4. Baroka celtnes 2. izziņas līmenis augsta 1♦ Baroks 17.gs. beigās un 18.gs. sākumā.
5. Apgaismība 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Apgaismība (apgaismības jēdziens; apgaismības laikmets; apgaismotāji).
6. Apgaismība politikā, tautsaimniecībā 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Apgaismības idejas politikā un tautsaimniecībā.
7. Apgaismība un reliģija 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Apgaismība un reliģija. Deisms.
8. Apgaismības izplatīšanās 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Apgaismības ideju izplatīšanās veidi. Brīvmūrnieku ordenis.
9. Apgaismības nacionālās iezīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Apgaismības nacionālās iezīmes Anglijā, Francijā, Holandē un vācu zemēs.
10. Apgaismotāji un enciklopēdisti 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Apgaismotāji un enciklopēdisti (Š. Monteskjē, D. Didro, Voltērs, Ž. Ruso u.c.).
11. Literatūra 18.gs. 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Literatūra 18. gadsimtā. "Vētras un dziņu" kustība.
12. Mūzika 18. gadsimtā 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Mūzika 18. gadsimtā. Vīnes klasiķi.
13. Arhitektūra un māksla 18.gs. 2. izziņas līmenis augsta 2♦ Arhitektūra un māksla 18. gadsimtā. Baroks, rokoko un neoklasicisms.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Priekšstati par pasauli, sabiedrību 17./18.gs. mijā 00:00:00 vidēja 3♦ Jaunas atziņas priekšstatos par pasauli un sabiedrību 17. un 18.gs. mijā.
2. Māksla, zinātne, literatūra un izglītība 17./18.gs. mijā 00:00:00 vidēja 7♦ Zinātniskā doma, literatūra, māksla un izglītība 17.gs. beigās - 18.gs. sākumā.
3. Apgaismība 00:00:00 vidēja 9♦ Apgaismība, tās idejas politikā un tautsaimniecībā; apgaismība un reliģija.
4. Apgaismības izplatīšanās 00:00:00 vidēja 11♦ Apgaismības nacionālās iezīmes, izplatīšanās. Apgaismotāji un enciklopēdisti.
5. Literatūra, mūzika un māksla 18.gs. 00:00:00 vidēja 10♦ Literatūra, mūzika, māksla un arhitektūra 18. gadsimtā.