Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7♦
1. Māksla 17./18.gs. mijā 2♦
2. Zinātne, literatūra un izglītība 2♦
3. Baroka celtnes 1♦
4. Māksla 17./18.gs. mijā 1♦
5. Zinātne, literatūra un izglītība 1♦