Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Uzņēmējdarbība un tās vide Komercdarbības būtība; Komercdarbības stimuli un riski; Valsts loma uzņēmējdarbībā; Komercdarbības vide.
2. Komercdarbības juridiskās formas Komercdarbības juridiskās formas - IK, PS, KS, SIA, AS.
3. Uzņēmuma finanses, līdzekļi Finanses - iekšējo finanšu līdzekļu avoti un ārējie finanšu avoti. Pamatkapitāls, pašu kapitāls, pamatlīdzekļi, apgrozāmie līdzekļi, amortizācija.
4. Kredīti, to atmaksāšana Kredīts, vienkāršie procenti, saliktie procenti, pēcapmaksa, priekšapmaksa, kredīta formas
5. Grāmatvedība Grāmatvedības organizācija un galvenie elementi. Bilance, aktīvi un pasīvi.
6. Grāmatvedības bilance Grāmatvedības bilance - aktīvi, pasīvi. Bilances struktūra. Likviditāte; saistību koeficients.
7. Grāmatvedības un ekonomiskā peļņa Peļņas vai zaudējuma aprēķins. Grāmatvedības un ekonomiskā peļņa. Uzņēmuma maksātnespēja.
8. Ražošanas izmaksas Patstāvīgās, mainīgās, kopējās, vidējās patstāvīgās, vidējās mainīgās, galējās izmaksas.
9. Darba ražīgums. Rentabilitāte Darba ražīgums. Faktori, kas veicina darba ražīgumu. Rentabilitāte.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Komercdarbības būtība 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Teorētiski jautājumi par komercdarbības būtību
2. Finansēšanas avoti 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Finanses; Iekšējie un ārējie finansēšanas avoti.
3. Kredīts 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Kredīta veidi, kredīta vienkāršo un salikto procentu formula
4. Kredīta procenti 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Kredīts. Vienkāršie procenti, saliktie procenti, priekšapmaksa, pēcapmaksa (rēķināmie uzdevumi)
5. Vienkāršie procenti 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Uzdevumi, izmantojot vienkāršo procentu aprēķināšanas formulu.
6. Saliktie procenti 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Kredīti ar saliktiem procentiem
7. Kredīta procentu lielums 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Aizdevuma procentu lieluma aprēķināšana
8. Kredīts ar priekšapmaksu 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Kredīts ar priekšapmaksu
9. Grāmatvedības organizēšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Grāmatvedības organizēšana un galvenie elementi
10. Grāmatvedības bilance 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Grāmatvedības bilance, saistību koeficients
11. Peļņas vai zaudējumu aprēķins 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Peļņas vai zaudējumu aprēķins; Ekonomiskā un grāmatvedības peļņa; rentabilitāte
12. Peļņa, izmaksas, ieņēmumi 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Uzņēmuma peļņas, izmaksu un ieņēmumu aprēķināšana.
13. Peļņas aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Uzdevumi par kopējo ieņēmumu, kopējo izdevumu un peļņas aprēķināšanu
14. Amortizācija 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Uzņēmuma pamatlīdzekļa amortizācijas aprēķins, izmantojot lineāro metodi
15. Kopējās izmaksas 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Kopējo izmaksu, mainīgo un pastāvīgo izmaksu aprēķināšana
16. Darba ražīgums 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Darba ražīguma aprēķināšana; ekonomiskā efektivitāte
17. Darba ražīguma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Darba ražīguma aprēķināšana
18. Vidējās izmaksas 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Vidējās kopējās izmaksas, vidējās pastāvīgās izmaksas un vidējās mainīgās izmaksas.
19. Rentabilitāte 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Apgrozījuma rentabilitātes, aktīvu rentabilitātes un pašu kapitāla rentabilitātes aprēķināšana.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Komercdarbība. Izmaksas 00:00:00 vidēja 3♦ Komercdarbības būtība un formas. Ražošanas izmaksas - mainīgās, patstāvīgās un kopējās.
2. Grāmatvedība 00:00:00 vidēja 3♦ Grāmatvedības būtība un organizēšana. Bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins.
3. Kredīts. Amortizācija. Darba ražīgums 00:00:00 vidēja 3♦ Kredīta būtība un veidi. Amortizācijas. Darba ražīgums uzņēmumā.