Uzdevums:

3♦
Uzņēmuma "Čiekurs" 2010. gada pašu kapitāls ir 1830681 eiro un bilances kopsumma ir 1501891 eiro.
 
Uzņēmums ir sastādījis peļņas vai zaudējumu aprēķinu, kas ir attēlots zemāk.
  
SIA "Čiekurs" peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2010. gadu 
Neto apgrozījums
655407
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas
                                                                                             
33401
Bruto peļņa
622006
Pārdošanas izmaksas
12196
Administrācijas izmaksas
2132
Pārējie ieņēmumi
4126
Pārējās izmaksas
6784
Nekustamā īpašuma nodoklis
565
Peļņa pirms nodokļiem
604455
Uzņēmuma ienākuma nodoklis
90668
Pārskata gada neto peļņa
513787


 
Aprēķināt apgrozījuma rentabilitāti, aktīvu rentabilitāti un pašu kapitāla rentabilitāti!

(Atbildes ierakstiet tukšajos lauciņos ar cipariem, ja nepieciešamas rezultātus noapaļojiet līdz simtdaļai!)

SIA "Čiekurs" rentabilitātes 2010. gadā ir:

1. Apgrozījuma rentabilitāte ir  %

2. Aktīvu rentabilitāte ir  %

3. Pašu kapitāla rentabilitāte ir  %
 

Lai risinātu uzdevumus, lūdzu reģistrējies!

Ātra reģistrācija: