Uzdevums:

3♦
Uzņēmuma "Zīle" 2010. gada pašu kapitāls ir 336154 eiro un bilances kopsumma ir 1144435 eiro.
 
Uzņēmums ir sastādījis peļņas vai zaudējumu aprēķinu, kas ir attēlots zemāk.
  
SIA "Zīle" peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2010. gadu 
Neto apgrozījums
511344
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas
                                                                                             
23632
Bruto peļņa
487712
Pārdošanas izmaksas
12037
Administrācijas izmaksas
2614
Pārējie ieņēmumi
8278
Pārējās izmaksas
1569
Nekustamā īpašuma nodoklis
1071
Peļņa pirms nodokļiem
478699
Uzņēmuma ienākuma nodoklis
71805
Pārskata gada neto peļņa
406894


 
Aprēķināt apgrozījuma rentabilitāti, aktīvu rentabilitāti un pašu kapitāla rentabilitāti!

(Atbildes ierakstiet tukšajos lauciņos ar cipariem, ja nepieciešamas rezultātus noapaļojiet līdz simtdaļai!)

SIA "Zīle" rentabilitātes 2010. gadā ir:

1. Apgrozījuma rentabilitāte ir  %

2. Aktīvu rentabilitāte ir  %

3. Pašu kapitāla rentabilitāte ir  %
 

Lai risinātu uzdevumus, lūdzu reģistrējies!

Ātra reģistrācija: