Teorija

Uzdevumi

1. Darba resursi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Darba tirgus

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Valdība, Arodbiedrība darba tirgū

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Alga un tās veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Neto algas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Bezdarbs un tā formas

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
7. Bezdarba līmeņa aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. Nodarbinātības līmenis

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Darba resursi un darba samaksa

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
2. Arodbiedrības darba tirgū; Nodarbinātība un Bezdarbs

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦

Metodiskie materiāli