Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

4♦
1. Arodbiedrības darba tirgū 1♦
2. Bezdarbs un tā formas 1♦
3. Nodarbinātības līmenis 1♦
4. Bezdarba līmeņa aprēķināšana 1♦