Teorija

Uzdevumi

1. Komercdarbības būtība

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Finansēšanas avoti

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Kredīts

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Kredīta procenti

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Vienkāršie procenti

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Saliktie procenti

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Kredīta procentu lielums

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. Kredīts ar priekšapmaksu

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
9. Grāmatvedības organizēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
10. Grāmatvedības bilance

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
11. Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
12. Peļņa, izmaksas, ieņēmumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
13. Peļņas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
14. Amortizācija

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
15. Kopējās izmaksas

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
16. Darba ražīgums

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
17. Darba ražīguma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
18. Vidējās izmaksas

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
19. Rentabilitāte

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦

Testi

1. Komercdarbība. Izmaksas

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
2. Grāmatvedība

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
3. Kredīts. Amortizācija. Darba ražīgums

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦

Metodiskie materiāli