Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Asimetriskais līdzsvars Zina, kas ir asimetriskais līdzsvars, prot to raksturot.
2. Kompozīcija plaknē - krāsa un līdzsvars. Abstrakcionisms Prot raksturot vienu no modernās mākslas virzieniem - ģeometrisko abstrakcionismu.
3. Pīts Mondriāns Prot raksturot nīderlandiešu mākslinieka Pīta Mondriāna daiļradi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Asimetriskas kompozīcijas līdzsvarošanas iespējas 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot raksturot dažādas asimetriskas kompozīcijas līdzsvarošanas iespējas.
2. Asimetriskais līdzsvars kompozīcijā 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot attēlos saskatīt asimetriskā līdzsvara pazīmes.
3. Asimetriskais līdzsvars, asimetriska kompozīcija 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot raksturot asimetriskā līdzsvara iegūšanas iespējas, spēj attēlā saskatīt asimetrisku kompozīciju.
4. Asimetriska kompozīcija, tās pazīmes (ar ievilkšanu) 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot raksturot asimetrisku kompozīciju, spēj saskatīt tās pazīmes attēlos.
5. Abstrakcionisms. Vispārīgs raksturojums 1. izziņas līmenis zema 3p. Prot vispārīgi raksturot abstrakcionismu.
6. Abstrakcionisms. Abstrakta kompozīcija 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot attēlos saskatīt abstraktas kompozīcijas pazīmes.
7. Abstrakcionisms. Raksturīgās iezīmes 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot raksturot modernās mākslas virzienu - abstrakcionismu, spēj attēlos saskatīt tā pazīmes.
8. Ģeometriskais abstrakcionisms 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot attēlos saskatīt ģeometriskā abstrakcionisma pazīmes.
9. Ģeometriskais abstrakcionisms. Raksturīgās pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot raksturot ģeometrisko abstrakcionismu.
10. Abstraktais ekspresionisms 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot attēlos saskatīt abstraktā ekspresionisma pazīmes.
11. Abstraktais ekspresionisms. Raksturīgās pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot raksturot abstrakto ekspresionismu, tā pazīmes.
12. Abstrakcionisma paveidi 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot raksturot abstrakcionisma paveidus.
13. Abstrakcionisms. Pazīmes (ar ievilkšanu) 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot raksturot vienu no modernās mākslas virzieniem - abstrakcionismu, spēj saskatīt tā pazīmes attēlos.
14. Pīts Mondriāns. Daiļrades raksturojums 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot raksturot Pīta Mondriāna daiļradi.
15. Pīts Mondriāns. Daiļrades pirmsākumi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Zina, kādus glezniecības principus savos darbos Pīts Mondriāns izmantoja daiļrades pirmsākumos.
16. Pīts Mondriāns. Biogrāfija, daiļrade 3. izziņas līmenis augsta 4p. Prot raksturot Pīta Mondriāna dzīves nozīmīgākos notikumus, spēj attēlos saskatīt Mondriāna darbu pazīmes.
17. Pīts Mondriāns. Daiļrades raksturīgās iezīmes 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot raksturot Pīta Mondriāna daiļradi.
18. Pīts Mondriāns. Glezniecība 3. izziņas līmenis augsta 3p. Prot raksturot Pīta Mondriāna daiļradi dažādos laika posmos.
19. Pīts Mondriāns. Daiļrade (ar ievilkšanu) 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot raksturot Pīta Mondriāna daiļradi, spēj attēlos atpazīt Mondriāna kompozīcijas.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Asimetriskā līdzsvara pazīmes Citi augsta 1p. Prot raksturot dažādās asimetriskā līdzsvara radīšanas iespējas.
2. Asimetriskā līdzsvara radīšanas iespējas Citi zema 1p. Prot raksturot iespēju radīt līdzsvaru asimetriskā kompozīcijā.
3. Abstrakcionisms. Pamatiezīmes Citi augsta 2p. Prot raksturot abstrakcionismu.
4. Abstrakcionisms. Pirmā abstraktā kompozīcija Citi zema 2p. Prot attēlos atpazīt pirmo abstrakto kompozīciju.
5. Pīts Mondriāns. Moderno mākslinieku apvienība Citi augsta 3p. Zina, kad un ar ko kopā Pīts Mondriāns izveidoja moderno mākslinieku apvienību, spēj raksturot tās pamatprincipus.
6. Pīts Mondriāns. 1911.gada izstāde Citi vidēja 3p. Zina, kāda mākslas virziena pārstāvju izstādi 1911.gadā apmeklēja Pīts Mondriāns, kura atstāja spilgtu iespaidu uz mākslinieku.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Asimetriskā līdzsvara veidošana kompozīcijā 00:10:00 vidēja 6p. Prot raksturot dažādas asimetriskas kompozīcijas līdzsvarošanas iespējas; prot attēlos saskatīt asimetriskā līdzsvara pazīmes.
2. Abstrakcionisma raksturojums 00:15:00 vidēja 9p. Prot vispārīgi raksturot abstrakcionismu; prot attēlos atpazīt pirmo abstrakto kompozīciju; prot attēlos saskatīt ģeometriskā abstrakcionisma pazīmes; prot attēlos saskatīt abstraktā ekspresionisma pazīmes.
3. Pīts Mondriāns. Daiļrades raksturojums 00:14:00 vidēja 11p. Prot raksturot Pīta Mondriāna daiļradi; zina, kāda mākslas virziena pārstāvju izstādi 1911.gadā apmeklēja Pīts Mondriāns, kura atstāja spilgtu iespaidu uz mākslinieku; zina, kādus glezniecības principus savos darbos Pīts Mondriāns izmantoja daiļrades pirmsākumos; prot raksturot Pīta Mondriāna dzīves nozīmīgākos notikumus, spēj attēlos saskatīt Mondriāna darbu pazīmes.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Asimetriska kompozīcija, līdzsvars 00:15:00 vidēja 9p. Prot raksturot dažādas asimetriskas kompozīcijas līdzsvarošanas iespējas; spēj attēlā saskatīt asimetrisku kompozīciju; prot raksturot asimetrisku kompozīciju, spēj saskatīt tās pazīmes attēlos.
2. Abstrakcionisma pazīmes 00:16:00 vidēja 13p. Prot raksturot modernās mākslas virzienu - abstrakcionismu, spēj attēlos saskatīt tā pazīmes; prot raksturot ģeometrisko abstrakcionismu; prot raksturot abstrakto ekspresionismu, tā pazīmes.
3. Pīts Mondriāns. Mākslinieciskās darbības raksturojums 00:15:00 vidēja 13p. Zina, kad un ar ko kopā Pīts Mondriāns izveidoja moderno mākslinieku apvienību, spēj raksturot tās pamatprincipus; prot raksturot Pīta Mondriāna daiļradi; spēj attēlos atpazīt Pīta Mondriāna kompozīcijas.