Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

9p.
1. Abstrakcionisms. Vispārīgs raksturojums 3p.
2. Abstrakcionisms. Pirmā abstraktā kompozīcija 2p.
3. Ģeometriskais abstrakcionisms 2p.
4. Abstraktais ekspresionisms 2p.