Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

6p.
1. Asimetriskas kompozīcijas līdzsvarošanas iespējas 2p.
2. Asimetriskā līdzsvara radīšanas iespējas 1p.
3. Asimetriskais līdzsvars kompozīcijā 3p.