Grūtības pakāpe:
00:14:00

Visi uzdevumi:

11p.
1. Pīts Mondriāns. Daiļrades raksturojums 2p.
2. Pīts Mondriāns. 1911.gada izstāde 3p.
3. Pīts Mondriāns. Daiļrades pirmsākumi 2p.
4. Pīts Mondriāns. Biogrāfija, daiļrade 4p.