Abstrakcionisms – 20. gadsimta mākslas virziens, viens no modernās mākslas virzieniem. Izveidojās 20. gadsimta pirmajos 10 gados vienlaicīgi vairākās Eiropas valstīs. Par pirmo abstrakto kompozīciju uzskata Vasilija Kandinska darbu bez nosaukuma (1910. gads).
 
5.gif
Attēlā pirmā abstraktā kompozīcija
 
Mākslinieki neattēlo konkrētus apkārtējās pasaules objektus. Abstrakcionisma mākslas darbus veido tikai abstrakti elementi, piemēram, līnijas, krāsu laukumi. Šo mākslas virzienu dēvē par absolūto mākslu, bezpriekšmetisko vai konfiguratīvo mākslu. Abstrakcionisma uzdevums – pētīt krāsu dinamiskās kvalitātes.
 
6.jpg
Attēlā "Kompozīcija" (Oto Freindlihs, 1911)
 
Bieži vien abstrakcionisma pārstāvju mākslas darbi bija liela izmēra (piemēram, 6 m x 16 m), krāsa tika nevis uzklāta, bet uzšļakstīta, izlieta uz audekla.
 
Par abstrakcionisma pamatlicējiem uzskata krievu māksliniekus Vasiliju Kandinski (1866-1944) un Kazimiru Maļeviču (1879-1935), nīderlandieti Pītu Mondrianu (1872-1944), franču mākslinieku Robertu Delonē (1885-1941) un čehu mākslinieku Františeku Kupku (1871-1957).
 
7.jpeg
Attēlā Vasilijs Kandinskis
 
8.jpg
Attēlā Kazimirs Maļevičs
 
9.jpg
Attēlā Roberts Delonē
 
Izšķir divu veidu abstrakcionismu – ģeometrisko abstrakcionismu un abstrakto ekspresionismu.
 
Ģeometriskais abstrakcionisms
 
Ģeometriskais abstrakcionisms ir racionāls, tas nepauž emocijas. Kompozīcijas veido dažādas ģeometriskas formas, taisnas un lauztas līnijas.
 
Viens no ģeometriskā abstrakcionisma pārstāvjiem ir Kazimirs Maļevičs, kas uzgleznoja kompozīciju "Melnais kvadrāts" (1915). Maļevičs savās kompozīcijās izmantoja ģeometriskas figūras.
 
1.jpg
Attēlā "Melnais kvadrāts"
 
10.jpg
Attēlā "Supremātistu kompozīcija" (1916)
 
Savukārt Pīts Mondriāns kompozīcijas veidoja no melnām līnijām, baltiem un pamatkrāsu laukumiem. Kompozīcijām netika doti nosaukumi – tās dēvēja par "Kompozīcija Nr.1", "Kompozīcija Nr.2" u.c.
 
2.jpg
Attēlā "Kompozīcija Nr. 10"
 
Abstraktais ekspresionisms
 
Abstraktais ekspresionisms izveidojās 20. gadsimta 40. gados Amerikā. Mākslinieki savā darbā pauda savas tā brīža emocijas, noskaņojumu. Tika gleznoti liela formāta darbi.
 
3.jpg
Attēlā abstraktā ekspresionisma kompozīcija
 
Izmantoja dažādas krāsas, taču dominēja melnā un baltā krāsa, pelēkie toņi, kas papildināti ar košām pamatkrāsām. Krāsa tika klāta lieliem, plašiem triepieniem, tā tika pilināta, dažkārt to uzšļakstīja, uzlēja uz audekla.
 
4.jpg
Attēlā abstraktā ekspresionisma kompozīcija, gleznota plašiem triepieniem
 
Papildinformācija
 
Atsauce:
Mazā mākslas vēstures terminu vārdnīca/Daina Blūma. - Rīga, Zvaigzne ABC. - 226 lpp. - il.:5.lpp.
https://lv.wikipedia.org/wiki/Abstrakcionisms
https://lv.wikipedia.org/wiki/Abstraktais_ekspresionisms
https://en.wikipedia.org/wiki/Geometric_abstraction
 
Attēli:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_abstrait#/media/Fichier:Kandinsky_Sans_titre_1910-1913_MAM.gif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_abstrait#/media/Fichier:Otto_freundlich,_composizione,_1911.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vassily_Kandinsky#/media/Fichier:Vassily-Kandinsky.jpeg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kasimir_Malevitch#/media/Fichier:Casimir_Malevich_photo.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Delaunay#/media/Archivo:Robert_Delaunay_portrait_photograph.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Geometric_abstraction#/media/File:Kazimir_Malevich,_1915,_Black_Suprematic_Square,_oil_on_linen_canvas,_79.5_x_79.5_cm,_Tretyakov_Gallery,_Moscow.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Kazimir_Malevich#/media/File:Suprematist_Composition_-_Kazimir_Malevich.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Geometric_abstraction#/media/File:Piet_Mondriaan,_1939-1942_-_Composition_10.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Abstrakter_Expressionismus#/media/Datei:Actionpainting.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Abstrakter_Expressionismus#/media/Datei:KO54.jpg