Lai radītu pilnvērtīgu mākslas darbu, mākslinieks pievērš uzmanību kompozīcijas līdzsvarotībai. Līdzsvars ir līdzeklis vienotības iegūšanai kompozīcijā, atklājot mākslinieka domas, mākslas darba saturu.
 
2.jpg
Attēlā – līdzsvarota kompozīcija (Kaspars Dāvids Frīdrihs, "Ceļinieks virs miglas jūras", 1818)
Svarīgi!
Līdzsvars nozīmē to, ka dažādās mākslas darba daļās esošie vizuālie elementi (krāsas, apveidi, tekstūras) ir līdzvērtīgi.
Vizuālajā mākslā pastāv vairāki līdzsvara veidi. Viens no tiem – asimetriskais līdzsvars, kas īpaši raksturīgs vairākiem modernās mākslas virzieniem.
Svarīgi!
Asimetrija ir simetrijas trūkums.
Asimetrisko līdzsvaru raksturo nosacīta centrālā ass un dažādu elementu sabalansētība. Simetrijas ass abās pusēs izkārtotie vizuālie elementi nav vienādi, taču tie ir vizuāli nolīdzsvaroti.
 
1.png
Attēlā simetrija un asimetrija
 
Asimetriskā kompozīcijā līdzsvaru veido izmērs, lielums. Lielāks izmērs rada lielāku smaguma efektu, kuru nolīdzsvaro vairākas neliela izmēra formas.
 
60.jpg
Attēlā lielie koki kompozīcijas labajā pusē nolīdzsvaroti ar mazākiem kokiem, mākoņiem kompozīcijas kreisajā pusē
 
Nozīme ir arī formu novietojumam. No tā atkarīga vizuālā svara izjūta. Centrā uz vertikālās ass vai tuvu tai novietots elements šķiet vieglāks, nekā malā izvietots. Jo tālāk attēlotais objekts atrodas no līdzsvara centra, jo smagāks tas šķiet.
 
Mazāks vizuālais svars ir elementiem, kas izvietoti kompozīcijas kreisajā pusē, apakšdaļā. Lielāka figūra kompozīcijas kreisajā pusē radīs optisko līdzsvaru ar mazāku objektu kompozīcijas labajā pusē.
 
152.jpg
Attēlā lielais kuģis kompozīcijas kreisajā apakšējā malā ir līdzsvarā ar kuģiem kompozīcijas labajā pusē
 
Liela nozīme līdzsvara radīšanā ir arī krāsai. Mazāks spilgtas krāsas laukums spēj līdzsvarot lielāku tumšas krāsas laukumu. Neliels siltas krāsas laukums nolīdzsvaro lielāku vēsas krāsas laukumu.
 
121.jpg
Attēlā neliels spilgtas krāsas laukums kompozīcijas kreisajā pusē līdzsvaro tumšos krāsu laukumus labajā pusē
 
Asimetriskas kompozīcijas līdzsvara radīšanā nozīme ir arī formai – kompakts un ģeometriskas formas objekts šķiet vizuāli smagāks, nekā sazarots vai neregulāras formas objekts.
 
3.jpg
Attēlā bumbieris šķiet vizuāli smagāks, nekā vīnogu ķekars
 
Atsauce:
Vizuālās mākslas valodas ābece/Vaiva Zirdziņa. - Rīga, Sprīdītis, 1995. - 95 lpp. - il.: 76.-79.lpp.Attēli:
https://en.wikipedia.org/wiki/Landscape_painting#/media/File:Caspar_David_Friedrich_-_Wanderer_above_the_sea_of_fog.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Asymmetry#/media/File:Asymmetric_(PSF).svg
https://en.wikipedia.org/wiki/Asher_Brown_Durand#/media/File:View_near_Rutland,_VT.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Simon_de_Vlieger#/media/File:Simon_de_Vlieger_-_Arrival_of_William_of_Orange.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Fitz_Henry_Lane#/media/File:Lane,_Fitz_Henry,_Ship_in_Fog,_Gloucester_Harbor,_ca._1860.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Still_life#/media/File:Basket111.jpg