Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Stilizācija Zina, kas ir stilizācija, ar ko stilizēts objekts atšķiras no reālistiski attēlota objekta.
2. Lineārā perspektīva Zina, kas ir lineārā perspektīva, prot raksturot viena, divu un trīs satekpunktu perspektīvas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Stilizēti dzīvnieki glezniecībā 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot attēlos saskatīt stilizētu dzīvnieku attēlojumu.
2. Stilizēti dzīvnieki tēlniecībā 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot attēlos saskatīt stilizācijas pazīmes, vērojot tēlniecības darbus.
3. Dzīvnieku stilizācija mākslā 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot attēlos saskatīt dzīvnieku stilizācijas pazīmes.
4. Cilvēka stilizācija tēlniecībā 1. izziņas līmenis zema 1p. Prot attēlos saskatīt stilizētu cilvēka figūru.
5. Cilvēka stilizācija glezniecībā 1. izziņas līmenis zema 1p. Prot mākslas darba reprodukcijā saskatīt stilizētu cilvēka figūru.
6. Dabas formu stilizācija mākslā 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot attēlos saskatīt stilizācijas pazīmes.
7. Arabeska 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot attēlos saskatīt arabeskas pazīmes.
8. Stilizēta ainava 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt stilizētas ainavas pazīmes.
9. Reālistisku un stilizētu dabas formu atšķirības 1. izziņas līmenis zema 1p. Prot attēlos saskatīt reālistisku un stilizētu dabas formu atšķirības.
10. Viena satekpunkta perspektīva 1. izziņas līmenis zema 1p. Prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt viena satekpunkta perspektīvas pazīmes.
11. Viena satekpunkta perspektīva mākslas darbu reprodukcijās 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt viena satekpunkta perspektīvas pazīmes.
12. Divu satekpunktu perspektīva 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot attēlos saskatīt divu satekpunktu perspektīvas pazīmes.
13. Divu satekpunktu perspektīvas pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot attēlos noteikt divu satekpunktu perspektīvu.
14. Trīs satekpunktu perspektīva 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Prot attēlos saskatīt trīs satekpunktu perspektīvas pazīmes.
15. Trīs satekpunktu perspektīva mākslas darbu reprodukcijās 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt trīs satekpunktu perspektīvas pazīmes.
16. Lineārās perspektīvas veidi 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt viena, divu un trīs satekpunktu perspektīvas pazīmes.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Stilizācijas pazīmes, dzīvnieku un cilvēku stilizācija mākslā 00:00:00 zema 9p. Zina, kas ir stilizācija, spēj nosaukt tās raksturīgās pazīmes; prot attēlos saskatīt stilizētu dzīvnieku attēlojumu; prot attēlos saskatīt stilizācijas pazīmes, vērojot tēlniecības darbus; prot attēlos saskatīt stilizētu cilvēka figūru.
2. Dabas formu stilizācija 00:00:00 vidēja 10p. Prot attēlos saskatīt palmetes pazīmes; prot attēlos saskatīt stilizācijas pazīmes; prot attēlos saskatīt arabeskas pazīmes; prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt stilizētas ainavas pazīmes; prot attēlos saskatīt reālistisku un stilizētu dabas formu atšķirības.
3. Viena un divu satekpunktu perspektīvas pazīmes 00:00:00 vidēja 13p. Prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt viena satekpunkta perspektīvas pazīmes; prot attēlos saskatīt divu satekpunktu perspektīvas pazīmes.
4. Lineārās perspektīvas raksturīgās pazīmes 00:00:00 vidēja 14p. Zina, kas ir satekpunkts, kādos gadījumos izvēlas vienu, divu vai trīs satekpunktu perspektīvu; prot attēlos saskatīt trīs satekpunktu perspektīvas pazīmes; prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt viena, divu un trīs satekpunktu perspektīvas pazīmes.