Teorija

Uzdevumi

1. Akvareļglezniecības raksturojums, pazīmes

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Akvareļglezniecības pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Pludināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Vienmērīga vienas krāsas pludināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Krāsas pludināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Ilustrācijas pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Ilustrācijas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Pasaku ilustrācijas

Grūtības pakāpe: zema

2
9. Pasakas, to ilustrācijas

Grūtības pakāpe: zema

2
10. Pasakas satura atspoguļojums ilustrācijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Ilustrācijas – kopīgais, atšķirīgais

Grūtības pakāpe: augsta

1
12. Ilustrācijas – to saturs

Grūtības pakāpe: augsta

1
13. Pasaku ilustrāciju saturs

Grūtības pakāpe: augsta

1
14. Emocijas, noskaņa pasaku ilustrācijās

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Pasaku varoņu emociju atspoguļojums

Grūtības pakāpe: zema

2
16. Ilustrācijas saistība ar tekstu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Pludināšanas paņēmiens ilustrācijās

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Pasaku varoņu emociju attēlojums, krāsas pludināšana ilustrācijās

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Akvarelis. Ilustrācija

Grūtības pakāpe: vidēja

21

Materiāli skolotājiem