Svarīgi!
Ilustrācija – zīmējums, fotogrāfija, gravīra vai jebkurš cits attēls, kas paskaidro tekstu.
14.jpg
Ilustrācija "Sarkangalvīte un vilks"
 
Ar ilustrācijas palīdzību tiek nodota literārā sacerējuma emocionālā noskaņa, tiek vizualizēti daiļliteratūras darba varoņi.
 
Ilustrācijās mākslinieks attēlo varoņu emocijas, tekstā aprakstīto noskaņu.
 
29.jpg
Mākslinieks attēlojis biedējošo noskaņu, pārsteigtas un nobijušās būtnes
 
Lai parādītu varoņu emocijas, mākslinieks attēlo tos noteiktās pozās, attēlo atbilstošu mīmiku, žestus.
 
Noskaņas radīšanai izmanto atbilstošu krāsu gammu. Piemēram, lai radītu draudīgu noskaņu, izmanto tumšus toņus.
 
212.jpg
Bailīgas noskaņas radīšanai mākslinieks izmantojis tumšus toņus, Sniegbaltītes sejā redzamas bailes
 
Savukārt priecīgas noskaņas radīšanai izmanto gaišus toņus, košas krāsas.
 
234.jpg
Priecīgas noskaņas radīšanai izmantotas gaišās krāsas, Nāriņas sejā attēlots smaids
 
Ilustrācijas tiek izmantotas arī izzinošā grāmatā aprakstīto objektu demonstrācijā (piemēram, eksotiskie putni), tehniskajā dokumentācijā tiek attēloti veicamo darbību soļi (instrukcijas).
 
Ilustrācijas izmanto, lai precizētu sarežģītus jēdzienus, objektu aprakstus, kurus grūti raksturot ar teksta palīdzību.
 
106.png
Sitamo instrumentu izvietojumu vienkāršāk parādīt attēlā
 
Visvairāk ilustrāciju atrodamas grāmatās bērniem. Ilustrācijas izmanto arī reklāmās, plakātos, apsveikumu kartiņās, žurnālos un avīzēs.
 
15.jpg
Apsveikuma kartiņa (1934)
 
50.jpg
Reklāmas plakāts, kurā reklamēta kafija
Svarīgi!
Ilustrators – cilvēks, kurš zīmē ilustrācijas noteiktam tekstam.
103.jpg
Bērnu grāmatu ilustrators
 
Kā izcilu latviešu grāmatu ilustratori un rakstnieci var minēt Margaritu Stārasti (1914-2014), kuras darbs saistīts lielākoties ar bērnu literatūru.
 
104.jpg
Margaritas Stārastes zīmējums pastmarkas noformējumā
 
Atsauce:
https://en.wikipedia.org/wiki/Illustration
Attēli:
https://en.wikipedia.org/wiki/Jessie_Willcox_Smith#/media/File:Little_Red_Riding_Hood_-_J._W._Smith.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Princess_and_the_Goblin#/media/File:The_goblins_fell_back_a_little_when_he_began,_and_made_horrible_grimaces_all_through_the_rhyme..jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Snow_White#/media/File:Franz_J%C3%BCttner_Schneewittchen_3.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Mermaid#/media/File:The_Little_Mermaid.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Technical_illustration#/media/File:Drum_set.svg
https://dom.lndb.lv/data/obj/43260.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Leonetto_Cappiello#/media/File:Victoria_Arduino,_1922.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Simon_Murray_(author)#/media/File:Simon_Phillip_Murray,_May_2015.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Margarita_St%C4%81raste#/media/Datei:20041204_15sant_Latvia_Postage_Stamp_B.jpg