Gleznojot ar akvareļu krāsām, mākslinieks izmanto dažādus paņēmienus.
 
Pludināšana
 
Akvareļglezniecības pamatā ir pludināšana. Šis paņēmiens rada viegluma un gaisīguma iespaidu. Pludināšanu lielākoties izmanto fona gleznošanā.
 • Vienmērīga vienas krāsas pludināšana 
  Uz samitrināta papīra vienmērīgi krāsa tiek klāta tā, lai krāsas laukumi atrastos viens otram līdzās. Šādi klājot krāsu, līnijas saplūst un rada viendabīgu krāsas pludinājumu.
34.jpg
Pludināta krāsa debesu attēlošanā (Džozefs Tērners, 1828-1830)
 • Vienas krāsas pludināšana ar pārejām 
  Uz samitrināta papīra augšējās malas novelk krāsas svītru. Līdzās tiek novilkta svītra ar ūdenī samitrinātu otu, pārvelkot pāri arī pirmajai līnijai. Nākamo līniju atkal velk ar ūdenī samitrinātu otu, tādējādi noklājot visu lapu. Izmantojot šādu paņēmienu, tiek noklāta visa lapa, krāsa virzienā uz lapas apakšējo malu kļūst aizvien gaišāka.
18.jpg
Debesis virzienā uz leju un kompozīcijas labo stūri kļūst gaišākas (Tomass Gērtins, 1800)
 • Dažādu krāsu pludināšana 
  Uz samitrināta papīra lapas augšējās malas novelk vienas krāsas svītru. Ar otu paņem citu krāsu un novelk līniju līdzās pirmajai krāsai, ļaujot abām krāsām saplūst.
33.jpg
Debesis attēlotas, pludinot dažādas krāsas (Džozefs Tērners, 1842)
 • Ūdens iepludināšana
  Nopludina lapu ar fona krāsu, ļauj tai nedaudz nožūt, tad ar otu uz mitrās krāsas uzliek ūdens lāsumus. Veidojas gaišāki laukumi.
16.jpg
Ūdens iepludināšana
 • Krāsas iepludināšana
  Nopludina lapu ar fona krāsu, ļauj tai nedaudz apžūt, tad uzpilina citu krāsu. Veidojas neregulāras formas laukums ar izteiktām malām.
32.jpg
Krāsas iepludināšana
 
Atsauce:
Meistardarbnīca. Akvarelis/Glinisa Bārnsa-Meliša. - Rīga : Zvaigzne ABC. - 128 lpp. : il.: 28.-33. .lpp.
Attēli:
https://en.wikipedia.org/wiki/J._M._W._Turner#/media/File:Joseph_Mallord_William_Turner_-_Shipping_-_Google_Art_Project.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Girtin#/media/File:Thomas_Girtin_'The_White_House_at_Chelsea'.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B0_%D0%A2%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:W_Turner_Bodensee_1842.jpg
Akvareļglezniecības paņēmienu piemēri no Ineses Rožkalnes attēlu arhīva