Teorija

Uzdevumi

1. Etnogrāfija

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Etnogrāfijas raksturīgās pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Mīts, mitoloģija

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Etnogrāfija – ko tā pēta

Grūtības pakāpe: augsta

3
5. Etnogrāfija, mitoloģija

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Saule latviešu etnogrāfijā

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Saules zīmes veidi

Grūtības pakāpe: zema

2
8. Saule latviešu etnogrāfijā, saules zīme

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Latviešu etnogrāfiskā raksta zīmes - vienojošā nozīme

Grūtības pakāpe: augsta

3
10. Etnogrāfija, saules zīme

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Mēness latviešu etnogrāfijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Mēness zīme attēlos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Mēness latviešu etnogrāfijā, mēness zīmes pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Mēness krusts

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Zvaigznes zīmes raksturojums

Grūtības pakāpe: zema

3
16. Zvaigznes zīme attēlos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Debesu spīdekļi latviešu etnogrāfijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Debesu spīdekļi – raksturojums, to zīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

Materiāli skolotājiem