Saule
 
Saule ir viena no senākajām dievībām. Latviešu teikās, pasakās, dainās Saule ir bieži pieminēta. Tā attēlota kā saimniece, kurai ir sava saimniecība. Tajā Saulei jāveic daudz darbu, viņa vienmēr atrodas kustībā. Saule ir mūžīgās kustības un dzīvības simbols
 
14.jpg
Saules zīme
 
Saule tiek minēta kā zelta ābolītis, zelta zirnis, lode, ola, zelta rieksts, gredzentiņš. Tie visi ir apaļi priekšmeti. To ritēšana apzīmē saules kustību debesīs.
 
Arī lietišķajā mākslā (izstrādājumos no māla, koka, metāla, auduma) Saule tiek bieži minēta, izmantojot Sauli simbolizējošās zīmes. Saules motīvs atrodams uz dažādiem priekšmetiem. 
 
11.jpg
Saules zīmes rotā gan villaini, gan brunčus
 
Saule dod siltumu, pateicoties saulei, var izaugt laba raža. Tā kā senlatviešu pamatnodarbošanās bija zemkopība un lopkopība, tad viņi pielūdza Sauli, lai iegūtu tās labvēlību.
 
Sauli simbolizē aplis.
 
scan0004.jpg
Saules zīme – aplis
 
No šīs formas laika gaitā radušies dažādi stilizēti varianti, piemēram – rozetes.
  
saules zīmes-rozetes.png
Saules zīmes – rozetes
 
Rotājumos bieži vien izmanto kvadrātveida Saules zīmi, kas novietota uz viena stūra. Četrstūris var būt papildināts ar nelieliem elementiem, kas atgādina saules starus.
 
saules zīmes-kvadrāti.png
Saules zīmes – kvadrāti
 
Saules raksts ir ģeometrisks, simetrisks. Šim rakstam ir ļoti daudz variantu.
 
22.jpg
Saules zīme dūraiņu rotājumos
 
Šo rakstu priekšmetu rotājumos parasti novieto nozīmīgākajā vietā. Bieži vien šo zīmi izvēlas par ornamenta centrālo zīmi.
 
Atsauce:
Latviešu rakstu zīmes/Daina Kraukle. - Rīga: Jumava, 2006. - 99 lpp. :il.: 68.-69.lpp.
Latvijas kultūras vēsture/Inga Sarma. - Rīga: RaKa, 2003. - 180 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 28.-34.lpp.
Attēli:
https://ztzks.wordpress.com/saules-zime/
http://www.tautasterpi.lv/piedavajums_tautasterpi_dalas_2.htm#K28_B%C4%81rtas_villaine
http://www.senaklets.lv/veikals.php#!/Cimdi-Mittens-Vidri%C5%BEi/p/56122378/category=15563009