Teorija

Etnogrāfija ir zinātne, kas pēta kādas konkrētas tautas izcelšanos, izvietojumu (dzīves vietu), materiālo kultūru (visas cilvēka radītās lietas – apģērbs, rotaslietas, ieroči u.c.) un garīgo kultūru (tautasdziesmas, pasakas, teikas u.c.).
 
1.jpg
Latviešu etnogrāfiskais tautas tērps
 
Etnogrāfija pēta dažādas pasaules tautas, šo tautu sadzīvi, kultūru attīstību laika gaitā. Tiek pētīts, kā šīs tautas ir izveidojušās, kā attīstījušās no seniem laikiem līdz pat mūsdienām. Ar ko šo tautību cilvēki nodarbojās, kā tika veidotas attiecības ar citiem cilvēkiem, ar ģimeni. Pēta, kā izskatījās šo cilvēku mājas, apģērbs, ikdienā lietotie priekšmeti, darbarīki.
 
2.jpg
Dzīvojamā māja, Kurzemes novads
 
Tiek pētīti arī šo tautu ticējumi, tradīcijas, mūzika, dejas, amatniecība. Etnogrāfija pēta arī to, kādiem dieviem šie cilvēki ticēja, kādas zīmes tika izmantotas šo dievu apzīmēšanai.
 
51.jpg
Māras zīme trauku rotājumos
 
Daudz interesanta par latviešu etnogrāfiju var uzzināt, apmeklējot Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju.
 
Ar stāstiem par dievu dzīvi saistīti mīti.
 
Mīts ir sens kādas tautas stāsts par dievu, dievību dzīvi, viņu piedzīvojumiem. Mīti vēsta arī par pasaules rašanos – kādēļ radās pasaule, kādi notikumi to veicināja, kā radās dažādi dabas spēki, dzīvas būtnes, kalni, ezeri, upes un citi ūdeņi. Piemēram, latviešu mītos vēstīts, ka Zeme radusies kā Dieva un Velna kopdarbs.
 
Mīti tiek pētīti.
 
Mitoloģija ir zinātnes nozare, kura pēta dažādu tautu mītus. Par mitoloģiju dēvē arī kādas noteiktas tautas mītus. Latviešu mitoloģija ir latviešu mīti un ticējumi. Latviešu mitoloģijai ir līdzība ar citu baltu tautu mitoloģiju, piemēram, lietuviešu mitoloģiju.
 
4.jpg
Ūsiņš – zirgu un bišu aizgādnis, gaismas un pavasara simbols
 
Ar etnogrāfiju saistītas dažādas zīmes.
 
Zīme – grafisks attēls, kas apzīmē kādu būtni, priekšmetu vai parādību. Senie latvieši ar noteiktām zīmēm apzīmēja dievus, kuri ikdienā atrodas līdzās cilvēkam. Attēlojot šo dievību zīmes uz ikdienā lietotiem priekšmetiem, cilvēks ticēja, ka šīs dievības sniegs savu aizsardzību un palīdzību.
 
8.jpg
Saules zīme adītu zeķu rotājumos
 
Atsauce:
Latvijas kultūras vēsture/Inga Sarma. - Rīga: RaKa, 2003. - 180 lpp. :il.: 24.-25.lpp.
https://enciklopedija.lv/skirklis/2727
https://lv.wikipedia.org/wiki/Latviešu_mitoloģija
https://lv.wikipedia.org/wiki/Mitoloģija
https://lv.wikipedia.org/wiki/Mīts
Attēli:
https://lv.wikipedia.org/wiki/Etnogrāfija#/media/Attēls:Janis_Rozentāls_Ainas_no_latviešu_dzīves_1896.jpg
https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_Etnogrāfiskais_brīvdabas_muzejs#/media/Attēls:Bergi_Ethnografisches_Museum_Bergi_Kurzeme_28.JPG
http://www.viss.lv/?k=204796
https://lv.wikipedia.org/wiki/Latviešu_mitoloģija#/media/Attēls:Jēkabs_Bīne._Saules_vedējs_Ūsiņš_(1934).jpg
http://www.tautasterpi.lv/piedavajums_tautasterpi_dalas.htm#S03_Zeķes