Mēness
Mēness latviešu folklorā minēts darbojoties līdzās Saulei un zvaigznēm. Mēness netiek atspoguļots kā galvenais varonis, tam ir pakārtota nozīme.
 
9.jpg
Pilns mēness
 
Tautasdziesmās sacīts, ka Mēness tērpies zvaigžņu mētelī. Viņam pieder divi zirgi – rīta zvaigzne un vakara zvaigzne. Mēness sargāja cilvēkus, palīdzēja viņiem nakts gaitās, nakts darbos.
 
Mēness ir cieši saistīts ar zemkopību. Visi zemnieku darbi bija atkarīgi no mēness fāzēm – ja tās ievēroja, tad laba raža un izdošanās bija garantēta (darbus nedrīkstēja uzsākt vecā, dilstošā mēnesī, jo tad tie neizdosies, tas pats attiecās uz stādīšanu, sēšanu u.t.t.). Mēness ietekmē un veicina augšanu. Senie zemkopji to bija ievērojuši, tādēļ pielūdza Mēnesi.
 
10.gif
Mēness fāžu maiņa
 
Latviešu tautasdziesmās Mēness minēts kā karavīru sargātājs. Tādēļ vīriešu apģērbu, rotas un ar kara darbību saistītos priekšmetus rotāja mēness zīmes.
 
Viens no mēness simboliem ir pusaplis, kas novietots stateniski.
 
Pusaplis.png
Mēness zīme – pusaplis
 
Lai vienkāršāk šo zīmi attēlot adījumos, pusapaļā forma tika pārveidota stūrainā formā.
 
Pārveidota stūrainā formā.png
Mēness zīme, pārveidota stūrainā formā
 
Mēness zīme var būt nolocītiem galiem, ielauztu vidu.
 
Ar nolocītiem galiem.png
Mēness zīme ar nolocītiem galiem
 
Ar nolocītiem galiem_ielauztu vidu.png
Mēness zīme ar nolocītiem galiem, ielauztu vidu
 
2.gif
Mēness zīme ornamentā
 
Vēl viena mēness zīme ir mēness krusts. To veido centrā izkārtots aplis vai četrstūris, kam apkārt izkārtotas četras mēness zīmes. Iespējams, ka tās apzīmēja četras mēness fāzes. Uzskatīja, ka mēness krustam piemīt sargājošs spēks.
 
4.gif
Mēness krusts
 
Ornamentos mēness zīme visbiežāk sastopama kopā ar saules simbolu: starp mēness ragiem izkārtots sauli simbolizējošais aplis vai kvadrāts.
 
Atsauce:
Latviešu rakstu zīmes/Daina Kraukle. - Rīga: Jumava, 2006. - 99 lpp. :il. 71.-74.lpp.
Valoda. Ailab. Mēness
https://lv.wikipedia.org/wiki/Mēness_(dievība)
Attēli:
Vikipēdija. Pilns mēness
Vikipēdija. Mēness fāžu maiņa 
Valoda. Ailab. Mēness
Valoda. Ailab. Mēness krusts