Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Etnogrāfija, mitoloģija, zīme Jēdzieni: etnogrāfija, mitoloģija, zīme. Zina, kas ir etnogrāfija, mitoloģija, zīme. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē - raksturo etnogrāfiju, mitoloģiju, zīmi.
2. Saules zīme Latviešu etnogrāfijā lietoto saules zīmju izpēte palīdz iepazīt kultūras mantojumu. (K.Li.4.) Atpazīst un nosauc latviešu etnogrāfijā lietotās saules zīmes. (K.3.1.3.) Zina, kā izskatās Saules zīme, izprot tās nozīmi. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo Saules zīmi
3. Mēness zīme Latviešu etnogrāfijā lietoto mēness zīmju izpēte palīdz iepazīt kultūras mantojumu. (K.Li.4.) Atpazīst un nosauc latviešu etnogrāfijā lietotās mēness zīmes.(K.3.1.3.) Raksturo mēness nozīmi latviešu etnogrāfijā,spēj raksturot mēness zīmes. Skolēnam nozīmīgākās darbības:raksturo mēness zīmi.
4. Zvaigznes zīme Latviešu etnogrāfijā lietoto zvaigznes zīmju izpēte palīdz iepazīt kultūras mantojumu.(K.Li.4.)Atpazīst un nosauc latviešu etnogrāfijā lietotās zvaigznes zīmes(K.3.1.3.)Prot raksturot zvaigznes zīmi, tās nozīmi latviešu etnogrāfijā. Skolēniem nozīmīgākās darbības:raksturo zvaigznes zīmi, tās nozīmi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Etnogrāfija 1. izziņas līmenis zema 2p. Jēdzieni: etnogrāfija. Zina, kas ir etnogrāfija, prot to raksturot. Uzdevuma tips - patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo etnogrāfiju.
2. Etnogrāfijas raksturīgās pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jēdzieni: etnogrāfija. Prot attēlos saskatīt lietas, kas raksturo etnogrāfiju. Uzdevuma tips - attēlu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: analizē attēlus, saskata lietas, kas raksturo etnogrāfiju.
3. Mīts, mitoloģija 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jēdzieni: mitoloģija. Zina, kas ir mīts, mitoloģija. Uzdevuma tips - atbildes varianta izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo mītu, mitoloģiju.
4. Etnogrāfija – ko tā pēta 3. izziņas līmenis augsta 3p. Jēdzieni: etnogrāfija. Prot attēlos saskatīt lietas, kuras pēta etnogrāfija. Uzdevuma tips - attēlu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: analizē attēlus, saskata noteiktas pazīmes, nosaka lieko attēlu, kurš neatbilst šīm pazīmēm.
5. Etnogrāfija, mitoloģija 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Jēdzieni: etnogrāfija, mitoloģija. Zina, kas ir etnogrāfija, mitoloģija, prot tās raksturot. Uzdevuma tips - patiess/nepatiess apgalvojums, atbildes izvēle, attēla analīze. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo etnogrāfiju, mitoloģiju.
6. Saule latviešu etnogrāfijā 1. izziņas līmenis zema 2p. Saules zīmes tiek izmantotas tradīcijās, amatniecībā un mākslā atbilstoši tehniskām iespējām. (K.Li.1.) Prot raksturot Saules simbolisko nozīmi, tās zīmju izmantošanu lietišķajā mākslā. Uzdevuma tips - patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo Saules simbolisko nozīmi, tās zīmju pielietojumu lietišajā mākslā.
7. Saules zīmes veidi 1. izziņas līmenis zema 2p. Atpazīst un nosauc latviešu etnogrāfijā lietotās saules zīmes. (K.3.1.3.) Prot attēlos atpazīt saules zīmes. Uzdevuma tips - attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: attēlos atpazīst saules zīmes.
8. Saule latviešu etnogrāfijā, saules zīme 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Saules zīmes tiek izmantotas tradīcijās, amatniecībā un mākslā atbilstoši tehniskām iespējām.(K.Li.1.)Raksturo saules simbolisko nozīmi,saskata to attēlos.Uzdevuma tips-patiess/nepatiess apgalvojums, attēlu tests.Skolēnam nozīmīgākās darbības:raksturo saules simbolisko nozīmi, saules zīmi.
9. Latviešu etnogrāfiskā raksta zīmes - vienojošā nozīme 3. izziņas līmenis augsta 3p. Atpazīst un nosauc latviešu etnogrāfijā lietotās saules zīmes. (K.3.1.3.) Spēj atpazīt etnogrāfiskā raksta zīmes, noteikt kopīgo un atšķirīgo. Uzdevuma tips - attēlu tests, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: nosaka zīmju nozīmi, norāda lieko zīmi.
10. Etnogrāfija, saules zīme 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Jēdzieni: etnogrāfija. Atpazīst un nosauc latviešu etnogrāfijā lietotās saules zīmes.(K.3.1.3.)Zina, kas ir etnogrāfija, prot attēlos noteikt saules zīmi. Uzdevuma tips - patiess/nepatiess apgalvojums, attēlu analīze. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo etnogrāfiju, saskata saules zīmes pazīmes.
11. Mēness latviešu etnogrāfijā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Mēness zīmes tiek izmantotas tradīcijās, amatniecībā un mākslā atbilstoši tehniskām iespējām. (K.Li.1.) Prot raksturot Mēness lomu latviešu etnogrāfijā. Uzdevuma tips - atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo Mēness lomu latviešu etnogrāfijā.
12. Mēness zīme attēlos 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Atpazīst un nosauc latviešu etnogrāfijā lietotās mēness zīmes. (K.3.1.3.) Prot attēlos saskatīt mēness zīmes pazīmes. Uzdevuma tips - attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: analizē attēlus, saskata mēness zīmes pazīmes.
13. Mēness latviešu etnogrāfijā, mēness zīmes pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Mēness zīmes tiek izmantotas tradīcijās, amatniecībā atbilstoši tehniskām iespējām. (K.Li.1.) Prot raksturot Mēness lomu latviešu etnogrāfijā, saskata mēness zīmes pazīmes. Uzdevuma tips - atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo Mēness lomu latviešu etnogrāfijā,saskata mēness zīmi.
14. Mēness krusts 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Atpazīst un nosauc latviešu etnogrāfijā lietotās mēness zīmes.(K.3.1.3.) Prot attēlos saskatīt mēness krusta pazīmes. Uzdevuma tips - attēlu tests, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata mēness krusta pazīmes.
15. Zvaigznes zīmes raksturojums 1. izziņas līmenis zema 3p. Latviešu etnogrāfijā lietoto zvaigznes zīmju izpēte palīdz iepazīt kultūras mantojumu. (K.Li.4.) Prot raksturot zvaigznes zīmi. Uzdevuma tips - patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo zvaigznes zīmi.
16. Zvaigznes zīme attēlos 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Atpazīst un nosauc latviešu etnogrāfijā lietotās zvaigznes zīmes. (K.3.1.3.) Prot attēlos saskatīt zvaigznes zīmi. Uzdevums tips - attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: analizē attēlus, saskata noteiktas pazīmes.
17. Debesu spīdekļi latviešu etnogrāfijā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Latviešu etnogrāfijā lietoto saules, mēness un zvaigznes zīmju izpēte palīdz iepazīt kultūras mantojumu. (K.Li.4.) Prot raksturot latviešu etnogrāfijā lietotās debesu spīdekļu zīmes. Uzdevuma tips - atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākas darbības: raksturo latviešu etnogrāfijā lietoto debesu spīdekļu nozīmi.
18. Debesu spīdekļi – raksturojums, to zīmes 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Latviešu etnogrāfijā lietoto saules, mēness un zvaigznes zīmju izpēte palīdz iepazītkultūras mantojumu.(K.Li.4.)Atpazīst un nosauc latviešu etnogrāfijā lietotās saules, mēness un zvaigznes zīmes.(K.3.1.3.)Raksturo debesu spīdekļus, prot atpazīt tos simbolizējošās zīmes.Uzdevuma tips:loģikas ķēdīte,attēla analīze,atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības:raksturo Sauli,Mēnesi,Zvaigzni,saskata attēlā šo debesu spīdekļu zīmju pazīmes.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Etnogrāfija, mitoloģija. Liekais ķēdītes posms Citi augsta 4p. Jēdzieni: etnogrāfija, mitoloģija. Prot raksturot etnogrāfiju, mitoloģiju. Uzdevuma tips - loģikas ķēdīte. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo etnogrāfiju, mitoloģiju, analizējot atbilžu izvēles, saskatot likumsakarības, nosakot lieko.
2. Debesu spīdekļu raksturojums Citi augsta 3p. Latviešu etnogrāfijā lietoto saules, mēness un zvaigznes zīmju izpēte palīdz iepazīt kultūras mantojumu. (K.Li.4.) Prot raksturot latviešu etnogrāfijā lietotās saules, mēness un zvaigznes zīmes, to nozīmi. Uzdevuma tips - loģikas ķēdīte. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo debesu spīdekļus, nosaka vienojošo un atšķirīgo.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Etnogrāfija, mitoloģija, debesu spīdekļi latviešu etnogrāfijā 00:40:00 vidēja 20p. Jēdzieni: etnogrāfija, mitoloģija. Saules zīmes tiek izmantotas tradīcijās, amatniecībā un mākslā atbilstoši tehniskām iespējām.(K.Li.1.). Mēness zīmes tiek izmantotas tradīcijās, amatniecībā un mākslā atbilstoši tehniskām iespējām. (K.Li.1.) Atpazīst un nosauc latviešu etnogrāfijā lietotās mēness zīmes.(K.3.1.3.) Atpazīst un nosauc latviešu etnogrāfijā lietotās zvaigznes zīmes. (K.3.1.3.) Latviešu etnogrāfijā lietoto saules, mēness un zvaigznes zīmju izpēte palīdz iepazīt kultūras mantojumu. (K.Li.4.) Atpazīst un nosauc latviešu etnogrāfijā lietotās saules, mēness un zvaigznes zīmes. (K.3.1.3.) Zina, kas ir etnogrāfija, prot to raksturot; zina, kas ir mīts, mitoloģija; prot raksturot etnogrāfiju, mitoloģiju; prot raksturot Saules simbolisko nozīmi,tās zīmju izmantošanu lietišķajā mākslā; prot raksturot Mēness lomu latviešu etnogrāfijā; prot attēlos saskatīt mēness krusta pazīmes; prot attēlos saskatīt zvaigznes zīmi; raksturo debesu spīdekļus, prot atpazīt tos simbolizējošās zīmes. U_

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Etnogrāfijas, mitoloģijas raksturojums, debesu spīdekļi - raksturojums, pazīmes 00:35:00 vidēja 17p. Jēdzieni: etnogrāfija, mitoloģija. Atpazīst un nosauc latviešu etnogrāfijā lietotās saules zīmes. (K.3.1.3.) Atpazīst un nosauc latviešu etnogrāfijā lietotās mēness zīmes. (K.3.1.3.) Latviešu etnogrāfijā lietoto saules, mēness un zvaigznes zīmju izpēte palīdz iepazīt kultūras mantojumu. (K.Li.4.) Prot attēlos saskatīt lietas, kas raksturo etnogrāfiju; zina, kas ir etnogrāfija, mitoloģija, prot tās raksturot; prot attēlos atpazīt saules zīmes; prot attēlos saskatīt mēness zīmes pazīmes; prot raksturot zvaigznes zīmi; prot raksturot latviešu etnogrāfijā lietotās saules, mēness un zvaigznes zīmes, to nozīmi. Uzdevumi tipi - attēlu analīze, atbildes ievilkšana; patiess/nepatiess apgalvojums, atbildes izvēle; attēlu tests; loģikas ķēdīte. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: analizē attēlus, saskata lietas, kas raksturo etnogrāfiju; raksturo etnogrāfiju, mitoloģiju; attēlos atpazīst saules zīmes; analizē attēlus, saskata mēness zīmes pazīmes; raksturo zvaigznes zīmi; ra_