Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Akvarelis Jēdzieni: akvarelis. Zina, kas ir gleznošana ar akvareļu krāsām. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: raksturo gleznošanu ar akvareļu krāsām.
2. Pludināšana Akvareļu krāsām ir jālieto noteikts daudzums ūdens. (K.Li.1.) Akvareļu plūdināšanas tehnikas izpēte un apguve. Prot raksturot vienu no akvareļglezniecības paņēmieniem - pludināšanu. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: zina, kā jāpludina akvareļu krāsas.
3. Ilustrācija Jēdzieni: ilustrācija. Ilustrācijas palīdz labāk saprast tekstu. (K.Li.3.) Zina, kas ir ilustrācija, prot raksturot tās nozīmi. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apgvei: raksturo ilustrāciju.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Akvareļglezniecības raksturojums, pazīmes 1. izziņas līmenis zema 2p. Jēdzieni: akvarelis. Spēj attēlā saskatīt akvareļglezniecības pazīmes. Uzdevuma tips - attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: analizē attēlus, saskata akvareļglezniecības pazīmes.
2. Akvareļglezniecības pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jēdzieni: akvarelis. Prot attēlos saskatīt akvareļglezniecības pazīmes. Uzdevuma tips - attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākas darbības mācību satura apguvē: analizē attēlus, saskata tajos akvareļglezniecības pazīmes.
3. Pludināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Akvareļu krāsām ir jālieto noteikts daudzums ūdens.(K.Li.1.)Akvareļu plūdināšanas tehnikas izpēte.Prot raksturot dažādos krāsas pludināšanas paņēmienus,spēj atpazīt tos attēlos.Uzdevuma tips-attēla analīze,atbildes izvēle.Skolēnam nozīmīgākās darbības:analizē attēlu,raksturo pludināšanas paņēmienus.
4. Vienmērīga vienas krāsas pludināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Akvareļu krāsām ir jālieto noteikts daudzums ūdens. (K.Li.1.) Akvareļu pludināšanas tehnikas izpēte un apguve Prot attēlos saskatīt vienmērīgas vienas krāsas pludināšanas pazīmes. Uzdevuma tips - attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: saskata vienmērīgas vienas krāsas pludināšanas pazīmes.
5. Krāsas pludināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Akvareļu krāsām ir jālieto noteikts daudzums ūdens. (K.Li.1.) Akvareļu pludināšanas tehnikas izpēte un apguve. Prot attēlos saskatīt dažādos pludināšanas paņēmienus, spēj noteikt kopīgās un atšķirgās pazīmes. Uzdevuma tips - loģikas ķēdīte, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: saskata reprodukcijās pludināšanas paņēmienu pazīmes, nosaka atšķirības.
6. Ilustrācijas pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Jēdzieni: ilustrācija. Prot attēlos saskatīt ilustrācijas pazīmes. Uzdevuma tips - attēlu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: attēlos saskata ilustrācijas pazīmes.
7. Ilustrācijas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Jēdzieni: ilustrācija. Ilustrācijas palīdz labāk saprast tekstu. (K.Li.3.) Prot attēlos saskatīt ilustrācijas pazīmes. Uzdevuma tips - loģikas ķēdīte. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: saskata ilustrācijas pazīmes.
8. Pasaku ilustrācijas 1. izziņas līmenis zema 2p. Jēdzieni: ilustrācija. Aprakstoši stāsta par mākslas darbā uztveramo (K.3.4.2.) Prot attēlos atpazīt pasaku "Sarkangalvīte un vilks", "Pelnrušķīte" ilustrācijas. Uzdevuma tips - attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: saskata noteiktu pasaku ilustrācijas.
9. Pasakas, to ilustrācijas 1. izziņas līmenis zema 2p. Jēdzieni: ilustrācija. Aprakstoši stāsta par mākslas darbā uztveramo (objekti, tēli, sižets) (K.3.4.2.) Prot attēlos saskatīt noteiktu pasaku ilustrācijas. Uzdevuma tips - attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: analizē attēlus, sasaista tajā attēloto ar pasaku sižetu.
10. Pasakas satura atspoguļojums ilustrācijā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jēdzieni:ilustrācija. Aprakstoši stāsta par mākslas darbā uztveramo(objekti,tēli,sižets)(K.3.4.2.)Prot attēlos saskatīt noteiktu pasaku ilustrācijas. Uzdevuma tips-attēlu analīze,atbildes izvēles. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē:analizē attēlus,saskata pasakas satura atspguļojumu.
11. Ilustrācijas – kopīgais, atšķirīgais 3. izziņas līmenis augsta 1p. Jēdzieni: ilustrācija. Aprakstoši stāsta par mākslas darbā uztveramo (K.3.4.2.) Prot attēlos saskatīt kopīgo, noteikt atšķirīgo. Uzdevuma tips - attēlu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: attēlos sakata kopīgās pazīmes, nosaka atšķirīgo attēlu.
12. Ilustrācijas – to saturs 3. izziņas līmenis augsta 1p. Jēdzieni:ilustrācija. Aprakstoši stāsta par mākslas darbā uztveramo(objekti, tēli, sižets)(K.3.4.2.) Prot ilustrācijās saskatīt vienojošo un lieko.Uzdevuma tips-attēlu analīze,loģikas ķēdīte,atbildes ievilkšana.Skolēnam nozīmīgākās darbības:analizē ilustrācijas,saskata kopīgās un atšķirīgās pazīmes.
13. Pasaku ilustrāciju saturs 3. izziņas līmenis augsta 1p. Jēdzieni: ilustrācija. Aprakstoši stāsta par mākslas darbā uztveramo (objekti, tēli, sižets). (K.3.4.2.) Prot analizēt un salīdzināt ilustrāciju saturu, noteikt lieko ilustrāciju. Uzdevuma tips - attēlu analīze, loģikas ķēdīte. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: analizē attēlus, saskata kopīgo, nosaka atšķirīgo.
14. Emocijas, noskaņa pasaku ilustrācijās 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jēdzieni: ilustrācija. Aprakstoši stāsta par mākslas darbā uztveramo, to, ko iespējams iztēloties (emocijas, pārdzīvojums, asociācijas). (K.3.4.2.) Prot attēlos noteikt varoņu emocijas, mākslinieka radīto noskaņu. Uzdevuma tips - attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: analizē ilustrācijas, nosakot varoņu emocijas, krāsu gammas un sižeta radīto noskaņojumu.
15. Pasaku varoņu emociju atspoguļojums 1. izziņas līmenis zema 2p. Tēlu poza un sejas izteiksme palīdz saprast, kā jūtas pasakas varoņi. (K.Li.3.) Prot attēlos noteikt pasaku varoņu emocijas. Uzdevuma tips - attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē:analizē attēlus, nosaka pasaku varoņa emocijas.
16. Ilustrācijas saistība ar tekstu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Katrs cilvēks ilustrāciju var saprast citādi. (K.Li.3.) Ilustrācijas palīdz labāk saprast tekstu. (K.Li.3.) Analizē ilustrācijas, sasaista to saturu ar tekstu. Uzdevuma tips - attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saista to saturu ar atbilstošo tekstu.
17. Pludināšanas paņēmiens ilustrācijās 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Akvareļu krāsām ir jālieto noteikts daudzums ūdens. (K.Li.1.) Prot ilustrācijās saskatīt pludināšanas paņēmiena pazīmes. Uzdevuma tips - attēlu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata pludināšanas paņēmiena pazīmes.
18. Pasaku varoņu emociju attēlojums, krāsas pludināšana ilustrācijās 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Apzināti interpretē tēlu emocijas un izjūtas, vērojot to pozas un sejas izteiksmes. (K.3.4.2.) Akvareļu krāsām ir jālieto noteikts daudzums ūdens. (K.Li.1.) Prot attēlā noteikt varoņa emocijas, spēj saskatīt pludināšanas paņēmiena pazīmes. Uzdevuma tips - attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, nosaka varoņa emocijas, saskata pludināšanas pazīmes.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Akvareļu krāsu raksturojums Citi zema 2p. Jēdzieni: akvarelis. Prot raksturot akvareļu krāsu īpašības, faktus, saistītus ar krāsu izgatavošanu. Uzdevumu tips - patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo akvareļu krāsas, to izgatavošanas nianses.
2. Ilustrācija – tās pazīmes Citi zema 1p. Jēdzieni: ilustrācija. Ilustrācijas palīdz labāk saprast tekstu. (K.Li.3.) Prot attēlā saskatīt ilustrācijas pazīmes. Uzdevuma tips -attēla analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās drabības mācību satura apguvei: attēlā saskata ilustrācijas pazīmes.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Akvarelis. Ilustrācija 00:25:00 vidēja 21p. Jēdzieni: akvarelis, ilustrācija. Akvareļu krāsām ir jālieto noteikts daudzums ūdens.(K.Li.1.) Akvareļu plūdināšanas tehnikas izpēte. Aprakstoši stāsta par mākslas darbā uztveramo (K.3.4.2.) Aprakstoši stāsta par mākslas darbā uztveramo(objekti,tēli,sižets)(K.3.4.2.) Prot raksturot akvareļu krāsu īpašības, faktus, saistītus ar krāsu izgatavošanu, spēj attēlā saskatīt akvareļglezniecības pazīmes, prot raksturot dažādos krāsas pludināšanas paņēmienus,spēj atpazīt tos attēlos, prot attēlos saskatīt vienas krāsas pludināšanas paņēmienus, prot attēlos saskatīt ilustrācijas pazīmes, prot attēlos atpazīt pasaku "Sarkangalvīte un vilks", "Pelnrušķīte" ilustrācijas, prot attēlos saskatīt noteiktu pasaku ilustrācijas, prot ilustrācijās saskatīt vienojošo un lieko. Uzdevumu tipi - patiess/nepatiess apgalvojums, attēlu analīze, atbildes izvēle, atbildes ievilkšana, loģikas ķēdīte. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo akvareļu krāsas, to izgatavošanas nianses, analizē attēl_

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ilustrācija. Akvarelis 00:30:00 vidēja 19p. Jēdzieni: ilustrācija, akvarelis. Ilustrācijas palīdz labāk saprast tekstu. (K.Li.3.) Akvareļu krāsām ir jālieto noteikts daudzums ūdens. (K.Li.1.) Akvareļu pludināšanas tehnikas izpēte un apguve. Ilustrācijas palīdz labāk saprast tekstu. (K.Li.3.) Aprakstoši stāsta par mākslas darbā uztveramo (objekti, tēli, sižets) (K.3.4.2.) Aprakstoši stāsta par mākslas darbā uztveramo, to, ko iespējams iztēloties (emocijas, pārdzīvojums, asociācijas). (K.3.4.2.) Prot attēlā saskatīt ilustrācijas pazīmes, prot attēlos saskatīt akvareļglezniecības pazīmes, prot attēlos saskatīt vienmērīgas vienas krāsas pludināšanas pazīmes, prot attēlos saskatīt dažādos pludināšanas paņēmienus, spēj noteikt kopīgās un atšķirgās pazīmes, prot attēlos saskatīt noteiktu pasaku ilustrācijas, prot attēlos saskatīt kopīgo, noteikt atšķirīgo, prot analizēt un salīdzināt ilustrāciju saturu, noteikt lieko ilustrāciju, prot attēlos noteikt varoņu emocijas, mākslinieka radīto noskaņu. Uzdevumu tipi - attēla analīze, patie_