Teorija

Uzdevumi

1. Ceļa zīmes

Grūtības pakāpe: zema

4
2. Senlatviešu dievību raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

6
3. Senlatviešu dievības, tos simbolizējošās zīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Senlatviešu dievu zīmes priekšmetu rotājumos

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Senlatviešu dievību raksturojums, to zīmes

Grūtības pakāpe: augsta

4
6. Ceļa zīmes, senlatviešu dievību zīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Krāsa kā simbols

Grūtības pakāpe: zema

3
8. Krāsu simboliskā nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Krāsa kā simbols mākslas darbā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Krāsas simboliskā nozīme mākslas darba reprodukcijā

Grūtības pakāpe: augsta

3
11. Senlatviešu dievību zīmes, krāsu simboliskā nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Zieds kā simbols

Grūtības pakāpe: zema

2
13. Lilijas un rozes simboliskā nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. Augs - uzticības un ticamības simbols

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Augu simboliskā nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Ziedi kā simboli mākslas darbā

Grūtības pakāpe: augsta

3
17. Ziedu un krāsu simboliskā nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

4
18. Putnu simboliskā nozīme

Grūtības pakāpe: zema

3
19. Dzīvnieks kā simbols

Grūtības pakāpe: vidēja

3
20. Dzīvnieku simboliskā nozīme

Grūtības pakāpe: zema

2
21. Putnu un dzīvnieku simboliskā nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

3
22. Putni un dzīvnieki kā simboli

Grūtības pakāpe: augsta

3
23. Putni un dzīvnieki mākslas darbos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
24. Augu un dzīvnieku simboli mākslā

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Zīme kā vizuāls vēstījums

Grūtības pakāpe: vidēja

21
2. Simbols kā vizuāls vēstījums

Grūtības pakāpe: vidēja

32

Materiāli skolotājiem