Teorija

Uzdevumi

1. Centrālā kompozīcija

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Centrālās kompozīcijas raksturīgās pazīmes (ar ievilkšanu)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Kulisveida kompozīcija

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Kulisveida kompozīcijas raksturīgās pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Centrālā, kulisveida kompozīcija

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Diagonālā kompozīcija

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Diagonālās kompozīcijas pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Kompozīciju veidi (centrālā, kulisveida, diagonālā kompozīcija)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Asimetriskā kompozīcija

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Asimetriskās kompozīcijas pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Kompozīciju veidi (centrālā, asimetriskā kompozīcija)

Grūtības pakāpe: zema

2
12. Kompozīciju veidi (kulisveida, diagonālā, asimetriskā kompozīcija)

Grūtības pakāpe: vidēja

8
13. Kompozīciju veidi (centrālā, diagonālā, asimetriskā kompozīcija)

Grūtības pakāpe: vidēja

6
14. Kompozīciju veidi, to raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Centrālā, asimetriskā kompozīcija (ar ievilkšanu)

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

Materiāli skolotājiem