Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kompozīciju veidi Zina, kas ir kompozīcija, kādi var būt ainavu kompozīciju veidi, kuros gadsimtos kāds no šiem veidiem dominēja.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Centrālā kompozīcija 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot attēlos saskatīt centrālās kompozīcija pazīmes.
2. Centrālās kompozīcijas raksturīgās pazīmes (ar ievilkšanu) 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Zina, kādas ir centrālās kompozīcijas pazīmes, prot tās saskatīt attēlos.
3. Kulisveida kompozīcija 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot attēlos saskatīt kulisveida kompozīcijas pazīmes.
4. Kulisveida kompozīcijas raksturīgās pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot attēlos noteikt kulisveida kompozīciju.
5. Centrālā, kulisveida kompozīcija 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot attēlos saskatīt centrālās un kulisveida kompozīcijas pazīmes.
6. Diagonālā kompozīcija 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot mākslas darbā saskatīt diagonālās kompozīcijas pazīmes.
7. Diagonālās kompozīcijas pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot analizēt attēlus, saskatīt tajos diagonālās kompozīcijas pazīmes.
8. Kompozīciju veidi (centrālā, kulisveida, diagonālā kompozīcija) 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot attēlos noteikt centrālās, kulisveida un diagonālās kompozīcijas pazīmes.
9. Asimetriskā kompozīcija 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot attēlos saskatīt asimetriskās kompozīcijas pazīmes.
10. Asimetriskās kompozīcijas pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot attēlos noteikt asimetrisko kompozīciju.
11. Kompozīciju veidi (centrālā, asimetriskā kompozīcija) 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot attēlos saskatīt centrālās un asimetriskās kompozīcijas pazīmes.
12. Kompozīciju veidi (kulisveida, diagonālā, asimetriskā kompozīcija) 2. izziņas līmenis vidēja 8p. Prot attēlos saskatīt kulisveida, diagonālās vai asimetriskās kompozīcijas pazīmes.
13. Kompozīciju veidi (centrālā, diagonālā, asimetriskā kompozīcija) 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Prot attēlos saskatīt centrālās, diagonālās vai asimetriskās kompozīcijas pazīmes.
14. Kompozīciju veidi, to raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot raksturot kompozīciju veidus, spēj attēlos saskatīt kompozīciju veidu pazīmes.
15. Centrālā, asimetriskā kompozīcija (ar ievilkšanu) 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot attēlos saskatīt centrālās, asimetriskās kompozīcijas pazīmes.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Centrālās kompozīcijas raksturīgās pazīmes Citi vidēja 4p. Zina, kādas ir centrālās kompozīcijas pazīmes, prot tās saskatīt attēlos.
2. Kompozīciju veidi Citi zema 1p. Zina, kādi var būt kompozīciju veidi, kura laika posma mākslā tie bija populāri.
3. Kompozīciju veidi ainavās Citi vidēja 2p. Prot ainavā saskatīt centrālās vai kulisveida kompozīcija pazīmes.
4. Diagonālā, asimetriskā kompozīcija Citi vidēja 2p. Prot attēlos saskatīt diagonālās vai asimetriskās kompozīcijas pazīmes.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kompozīcijas veidi ainavās (centrālā, kulisveida kompozīcija) 00:25:00 vidēja 16p. Prot attēlos saskatīt centrālās kompozīcija pazīmes; prot attēlos saskatīt kulisveida kompozīcijas pazīmes; zina, kādas ir centrālās kompozīcijas pazīmes, prot tās saskatīt attēlos; prot attēlos noteikt kulisveida kompozīciju; prot ainavā saskatīt centrālās vai kulisveida kompozīcija pazīmes.
2. Kompozīcijas veidi ainavās (diagonālā kompozīcija, asimetriskā kompozīcija) 00:25:00 vidēja 14p. Prot mākslas darbā saskatīt diagonālās kompozīcijas pazīmes; prot analizēt attēlus, saskatīt tajos diagonālās kompozīcijas pazīmes; prot attēlos saskatīt asimetriskās kompozīcijas pazīmes; prot attēlos noteikt asimetrisko kompozīciju; prot attēlos saskatīt diagonālās vai asimetriskās kompozīcijas pazīmes.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kompozīciju veidi, to raksturojums 00:25:00 vidēja 19p. Zina, kādi var būt kompozīciju veidi, kura laika posma mākslā tie bija populāri; prot attēlos saskatīt centrālās un asimetriskās kompozīcijas pazīmes; prot attēlos saskatīt kulisveida, diagonālās vai asimetriskās kompozīcijas pazīmes; prot attēlos saskatīt centrālās, diagonālās vai asimetriskās kompozīcijas pazīmes; prot raksturot kompozīciju veidus, spēj attēlos saskatīt kompozīciju veidu pazīmes.