Teorija

Uzdevumi

1. Krāsu iedalījums

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Hromatiskās, ahromatiskās krāsas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Atvasinātās jeb sekundārās krāsas

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Pamatkrāsas, atvasinātās krāsas

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Blakuskrāsas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Atvasinātās krāsas, blakuskrāsas

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Blakuskrāsas, pretkrāsas

Grūtības pakāpe: zema

2
8. Papildkrāsu pāris

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Analogās krāsas, papildkrāsas

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Krāsu salikumi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Pretkrāsas, blakuskrāsas jeb analogās krāsas (ar ievilkšanu)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Krāsu iedalījums (ar ievilkšanu)

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

Materiāli skolotājiem