Krāsas iedala divās grupās – ahromatiskās krāsas (melnā un baltā krāsa) un hromatiskās krāsas (spektra krāsas, kuras dēvē arī par septiņām varavīksnes krāsām – sarkanā, oranžā, dzeltenā, zaļā, gaiši zilā, zilā un violetā krāsa). Krāsu aplī tiek izkārtotas hromatiskās krāsas.
 
Par pamatkrāsām jeb primārajām krāsām uzskata dzelteno, sarkano un zilo krāsu. Pamatkrāsas nav iespējams iegūt, sajaucot citas krāsas.
 
14.png
Attēlā dzeltenā krāsa un tās nokrāsas
 
13.png
Attēlā sarkanā krāsa un tās nokrāsas
 
15.png
Attēlā zilā krāsa un tās nokrāsas
 
Savstarpēji sajaucot pamatkrāsas pa pāriem, iegūst atvasinātās krāsas jeb sekundārās krāsas.
 
1.png
Attēlā pamatkrāsas un sekundārās krāsas (centrā veidojas brūnā krāsa)
 
Sekundārās krāsas ir oranžā (iegūst, sajaucot dzelteno un sarkano krāsu), zaļā (iegūst, sajaucot dzelteno un zilo krāsu) un violetā (iegūst, sajaucot sarkano un zilo krāsu). 
 
11.jpg
Attēlā oranžās krāsas pielietojums glezniecībā
 
9.jpg
Attēlā zaļās krāsas pielietojums sienu gleznojumos Senajā Ēģiptē
 
7.jpg
Attēlā violetās krāsas pielietojums glezniecībā
 
Krāsu sistēmas pamatā ir 12 krāsu aplis. Tajā izkārtotas primārās un sekundārās krāsas. Starp katru primāro un sekundāro krāsu tajā atrodas abu šo krāsu starptonis.
 
aplis.png
Attēlā krāsu aplis
 
Krāsas, kuras krāsu aplī atrodas blakus vai tuvu viena otrai, dēvē par blakus krāsām jeb analogām krāsām. Piemēram - dzeltenā un oranžā krāsa, dzeltenā un zaļā krāsa. Analogās krāsas satur kādu kopīgu krāsas toni.
 
19.jpeg
Attēlā analogās krāsas glezniecībā (dzeltenie, oranžie, oranži dzeltenie toņi)
 
Krāsas, kuras krāsu aplī atrodas viena otrai pretī, dēvē par pretkrāsas jeb komplementārajām krāsām. Šīm krāsām ir vislielākais kontrasts.
 
krasu aplis.png
Attēlā krāsu aplis ar pamatkrāsām, papildkrāsām, pretkrāsām
 
Galvenie pretkrāsu pāridzeltenā un violetā krāsa, zilā un oranžā krāsa, sarkanā un zaļā krāsa.
 
342.jpg
Attēlā pretkrāsu pāra izmantošana glezniecībā (dzeltenā un violetā krāsa)
 
335.jpg
Attēlā pretkrāsu pāris portreta glezniecībā (zilā un oranžā krāsa)
 
292.jpg
Attēlā pretkrāsu pāris klusajā dabā (sarkanā un zaļā krāsa)
 
Papildinformācija