Grūtības pakāpe:
1. Krāsu iedalījums 2 p.
2. Hromatiskās, ahromatiskās krāsas 2 p.
3. Ahromatiskās krāsas, pamatkrāsas 4 p.
4. Atvasinātās jeb papildkrāsas 4 p.