Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12p.
1. Krāsu iedalījums 2p.
2. Hromatiskās, ahromatiskās krāsas 2p.
3. Ahromatiskās krāsas, pamatkrāsas 4p.
4. Atvasinātās jeb sekundārās krāsas 4p.