Ikdienā cilvēki savstarpēji sazinās sarunājoties. Bet iespējams, ka cilvēki viens otram nodod informāciju bez vārdiem. Lai šādi sazinātos, tiek izmantotas dažādas zīmes, simboli.
 
2.jpg
Zīme brīdina, ka grīda ir slidena
 
Lai sazinātos ar zīmju un simbolu palīdzību, informācija ir jānodod skaidri un nepārprotami, informācijas saņēmējam tā jāsaprot pareizi, tieši tā, kā to domājis informācijas sniedzējs.
Zīme- grafisks attēls, kas apzīmē kādu priekšmetu vai parādību. Zīme sniedz informāciju par šo priekšmetu, tādēļ tai jābūt skaidri saprotamai, vienkāršai.
Ikdienā mēs lietojam dažādas zīmes. Vienas no tām ir ceļa zīmes.
 
Ceļa zīme - standartizēts grafisks zīmējums, kuru novieto ceļa malā, lai sniegtu svarīgu informāciju autovadītājiem. Piemēram, ja zīmes attēlotas uz zila fona, tad autovadītājam jārīkojas tā, kā zīmē norādīts. Ja zīmē attēlotais pārvilkts ar sarkanu līniju - šādi rīkoties nedrīkst.
 
4.png
Ceļa zīme, kas norāda, ka autovadītājam jāpagriežas uz labo pusi

22.png
Ceļa zīme, kas norāda, ka gājējiem šeit aizliegts pārvietoties
 
Arī senos laikos cilvēki lietoja dažādas zīmes, lai viegli saprotamā veidā sniegtu svarīgu informāciju.
 
Senlatviešu raksta zīmes (ornamenti)
 
Senie latvieši ar īpašām zīmēm apzīmēja dievus, kuri, kā cilvēki uzskatīja, palīdzēja ikdienā. Katrai dievībai bija sava darbības sfēra, kuru tā pārstāvēja. Tā kā senlatviešu pamatnodarbošanās bija lopkopība un zemkopība, tad ļoti daudz dievību atbildēja par šīm sfērām.

Katrai dievībai ir savi simboli, zīmes, kā to attēlot. Senais cilvēks uzskatīja, ka, ja vēlas piesaistīt konkrētu spēku, tad šī spēka simbolizējošā zīme jāattēlo uz priekšmeta. Piemēram, tradīcija dāvināt rakstainus, adītus cimdus, kuru rakstos ieadīti dažādu dievību simboli - dāvinātājs novēl dāvanas saņēmējam veiksmi konkrētā jomā.
 
Māra
 

Māru uzskata par Pasaules Māti, tādēļ bieži vien dēvē arī par Zemes māti, Jūras māti, Ūdens māti, Meža māti, Veļu māti (viņa atbild par visām šīm sfērām). Šī dievība simbolizē apkārtējo pasauli, zemi.
 
Māru simbolizē vairākas zīmes.  
Viena no tām ir krustukrusts - taisns krusts, kuram visi četri gali vēlreiz pārkrustoti.
 
7.JPG
Māras krusts jeb krustukrusts

Nākamā zīme - taisna līnija, kas simbolizē zemi, kā arī trijstūris ar virsotni uz leju (norāda uz zemi) - zemes simbols. Līklocis simbolizē ūdeni.
 
9.JPG
Trijstūris, Māras simbols
 
11.JPG
Līklocis

Māras zīme ir arī zalktis (cilvēki ticēja, ka Māra parādās zalkša izskatā).
10.png
Māras zīme - zalktis
 
Dievs

Dievs simbolizē debesis. Dievu simbolizē trijstūris. Tā kā Dievs atrodas debesīs, tad trijstūra virsotne norāda viņa atrašanās vietu, darbības sfēru. Otra Dieva zīme ir krusts.
 
3.jpg
Dieva zīme
 
27.gif
Dieva un Māras zīmes adījuma rakstos
 
Laima
 
Laima lemj cilvēka mūža gaitu, cilvēka likteni, pavada cilvēku visu viņa mūžu.
Laimu simbolizē Laimas krusts. Tas simbolizē laimi, svētību, veiksmi. Otra Laimas zīme ir skujiņa.
6.jpg
Laimas skujiņa
Atsauce:
Vizuāla māksla vidusskolai. 1.daļa/Ilze Briška, Ilze Kadiķe, Daiga Kalēja-Gasparoviča, Maija Rudovska. - Rīga: RaKa, 2009. - 100 lpp.- il.: 57.-59.lpp.
Latviešu rakstu zīmes/Daina Kraukle. - Rīga: Jumava, 2006. - 99 lpp. - il.: 7.,13.,81.-83.lpp.
Latvijas kultūras vēsture/Inga Sarma. - Rīga: RaKa, 2003. - 180 lpp. - il.: 28.-34.lpp.
Attēli:
https://de.wikipedia.org/wiki/Warnschild#/media/Datei:Speyer_(DerHexer)_2010-12-19_064.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Mandatory_sign#/media/File:Vienna_Convention_road_sign_D1a-V5.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/Prohibitory_traffic_sign#/media/File:Norwegian-road-sign-306.7.svg
https://lv.wikipedia.org/wiki/M%C4%81ra#/media/File:Krusts.JPG
https://lv.wikipedia.org/wiki/M%C4%81ra#/media/File:Triisstuuris.JPG
https://lv.wikipedia.org/wiki/M%C4%81ra#/media/File:Liiklochu.JPG
https://lv.wikipedia.org/wiki/M%C4%81ra#/media/File:Zalksha_ziime.svg
https://ztzks.wordpress.com/about/
https://ztzks.wordpress.com/maras-zime/
https://ztzks.wordpress.com/laimas-zime/