Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vizuālas zīmes Komunikācija iespējama ar attēliem un zīmēm. (K.Li.1.) Pamana un atpazīst ikdienā lietotās zīmes (K.Li.1.) Atpazīst un nosauc latviešu kultūrā izmantotās zīmes. (K.3.1.3.) Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: gūt priekšstatu par vizuālo vēstījumu veidiem.
2. Vizuālas zīmes. Simboli Komunikācija iespējama ar attēliem un zīmēm. (K.Li.1.) Saskata plaši lietotus simbolus, skaidro to nozīmi. (K.3.1.3.) Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: gūt priekšstatu par cilvēku saziņu, lietojot simbolus (krāsas, augu un dzīvnieku attēlus), par vizuālo vēstījumu veidiem.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ceļa zīmes 2. izziņas līmenis zema 4 p. Saskata plaši pielietotās zīmes, skaidro to nozīmi. (K.3.1.3.). Prot raksturot ceļa zīmju sniegtās norādes. Uzdevuma tips: attēlu analīze, jautajums ar atbilžu variantu izvēles iespējām. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: prot skaidrot ceļazīmju sniegtās norādes.
2. Senlatviešu dievību raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Atpazīst un nosauc latviešu kultūrā izmantotās zīmes. (K.3.1.3.) Prot raksturot dažas senlatviešu dievības. Uzdevuma tips - jautājums ar atbildes varianta izvēles iespējām. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: prot raksturot dažas senlatviešu dievības.
3. Senlatviešu dievības, tos simbolizējošās zīmes 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Atpazīst un nosauc latviešu kultūrā izmantotās zīmes.(K.3.1.3.)Prot raksturot senlatviešu dievības, simbolizējošās zīmes. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums, attēla analīze, jautājums ar atbildes varianta izvēles iespējām. Skolēnam nozīmīgākās darbības: prot raksturot senlatviešu dievības
4. Senlatviešu dievu zīmes priekšmetu rotājumos 1. izziņas līmenis zema 2 p. Atpazīst un nosauc latviešu kultūrā izmantotās zīmes.(K.3.1.3.) Prot atpazīt senlatviešu dievību simbolizējošās zīmes. Uzdevuma tips – attēla analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: attēlos saskata senlatviešu dievības simbolizējošās zīmes.
5. Senlatviešu dievību raksturojums, to zīmes 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Atpazīst un nosauc latviešu kultūrā izmantotās zīmes.(K.3.1.3.) Prot raksturot senlatviešu dievības, to simbolizējošās zīmes. Uzdevuma tips – loģikas ķēdīte. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: prot raksturot senlatviešu dievības, spēj atpazīt šīs dievības simbolizējošās zīmes.
6. Ceļa zīmes, senlatviešu dievību zīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atpazīst ikdienā lietotās zīmes, skaidro līdzīgo, atšķirīgo (K.3.1.3.).Atpazīst un nosauc latviešu kultūrā izmantotās zīmes.(K.3.1.3.)Saskata noteikta veida ceļazīmes, atpazīst selatviešu dievības simbolizējošās zīmes. Uzdevuma tips: attēlu analīze. Nozīmīgākās darbības: analizē vizuālo informāciju.
7. Krāsa kā simbols 1. izziņas līmenis zema 3 p. Komunikācija iespējama ar attēliem un zīmēm. (K.Li.1.) Zina, kāda simboliskā nozīme raksturīga pamatkrāsām. Uzdevuma tips - attēla analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: prot raksturot krāsu simbolisko nozīmi.
8. Krāsu simboliskā nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Komunikācija iespējama ar attēliem un zīmēm. (K.Li.1.) Prot raksturot krāsu simbolisko nozīmi. Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: prot raksturot krāsu simbolisko nozīmi.
9. Krāsa kā simbols mākslas darbā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Saskata mākslas darbos simbolus, skaidro to nozīmi (K.3.1.3.). Prot raksturot noteiktas krāsas simbolisko nozīmi, spēj šo krāsu saskatīt mākslas darba reprodukcijās. Uzdevuma tips - attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: prot mākslas darba reprodukcijā saskatīt noteiktus simbolus.
10. Krāsas simboliskā nozīme mākslas darba reprodukcijā 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Saskata mākslas darbos simbolus, skaidro to nozīmi (K.3.1.3.). Prot mākslas darba reprodukcijā saskatīt dažādas krāsas, spēj raksturot to simbolisko nozīmi. Uzdevuma tips - attēla analīze, atbildes varianta izvēles iespējas. Skolēnam nozīmīgākās darbības: prot raksturot krāsu simbolisko nozīmi.
11. Senlatviešu dievību zīmes, krāsu simboliskā nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Atpazīst un nosauc latviešu kultūrā izmantotās zīmes.(K.3.1.3.) Komunikācija iespējama ar attēliem un zīmēm. (K.Li.1.) Atpazīst senlatviešu dievības simbolizējošās zīmes, prot raksturot krāsu simbolisko nozīmi. Skolēnam nozīmīgākās darbības: prot raksturot krāsu, dievību simbolizējošo zīmju nozīmes.
12. Zieds kā simbols 1. izziņas līmenis zema 2 p. Komunikācija iespējama ar attēliem un zīmēm. (K.Li.1.) Prot raksturot ziedu simbolisko nozīmi. Uzdevuma tips - attēla analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: prot raksturot ziedu simbolisko nozīmi.
13. Lilijas un rozes simboliskā nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Komunikācija iespējama ar attēliem un zīmēm. (K.Li.1.) Uzdevuma tips - attēlu analīze, jautājums ar atbilžu variantu izvēles iespējām. Prot raksturot lilijas un rozes simbolisko nozīmi. Skolēnam nozīmīgākās darbības: spēj raksturot rozes un lilijas simbolisko nozīmi.
14. Augs - uzticības un ticamības simbols 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Komunikācija iespējama ar attēliem un zīmēm. (K.Li.1.) Zina, kurš no augiem simbolizē uzticību un patiesību. Uzdevuma tips - attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: prot raksturot augu simbolisko nozīmi.
15. Augu simboliskā nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Komunikācija iespējama ar attēliem un zīmēm. (K.Li.1.) Prot raksturot augu simbolisko nozīmi. Uzdevuma tips - attēla analīze, jautājums ar atbilžu variantu izvēles iespējām. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: prot raksturot augu simbolisko nozīmi.
16. Ziedi kā simboli mākslas darbā 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Saskata mākslas darbos simbolus, skaidro to nozīmi. (K.3.1.3.) Prot attēlā saskatīt augus ar noteiktu simbolisko nozīmi. Uzdevuma tips - attēla analīze, jautājums ar atbilžu variantu izvēles iespējām (atbildes ievilkšana). Skolēnam nozīmīgākās darbības: saskata augus ar noteiktu simbolisko nozīmi.
17. Ziedu un krāsu simboliskā nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Komunikācija iespējama ar attēliem un zīmēm. (K.Li.1.) Zina dažādu krāsu un ziedu simbolisko nozīmi. Uzdevuma tips - attēlu analīze, jautājums ar atbilžu variantu izvēli (arī atbildes ievilkšana). Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo augu, krāsas simbolisko nozīmi.
18. Putnu simboliskā nozīme 1. izziņas līmenis zema 3 p. Komunikācija iespējama ar attēliem un zīmēm. (K.Li.1.) Prot raksturot putnu simbolisko nozīmi. Uzdevuma tips - attēla analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: prot raksturot putnu simbolisko nozīmi.
19. Dzīvnieks kā simbols 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Komunikācija iespējama ar attēliem un zīmēm. (K.Li.1.) Zina, kurš dzīvnieks simbolizē atdzimšanu, laika ritumu, saules starus, spēj to saskatīt attēlos. Uzdevuma tips - attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: spēj raksturot dzīvnieku simbolisko nozīmi.
20. Dzīvnieku simboliskā nozīme 1. izziņas līmenis zema 2 p. Komunikācija iespējama ar attēliem un zīmēm. (K.Li.1.) Prot raksturot dzīvnieku simbolisko nozīmi. Uzdevuma tips - attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: spēj raksturot dzīvnieku simbolisko nozīmi.
21. Putnu un dzīvnieku simboliskā nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Komunikācija iespējama ar attēliem un zīmēm. (K.Li.1.) Prot raksturot putnu un dzīvnieku simbolisko nozīmi. Uzdevuma tips - attēlu analīze, jautājums ar atbilžu variantu izvēles iespējām. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: raksturo dzīvo būtņu simbolisko nozīmi.
22. Putni un dzīvnieki kā simboli 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Komunikācija iespējama ar attēliem un zīmēm. (K.Li.1.) Prot raksturot putnu un dzīvnieku simbolisko nozīmi. Uzdevuma tips - loģikas ķēdīte. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: raksturo putnu un dzīvnieku simbolisko nozīmi, saskata kopīgo un atšķirīgo.
23. Putni un dzīvnieki mākslas darbos 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Saskata mākslas darbos simbolus, skaidro to nozīmi. (K.3.1.3.) Prot attēlā saskatīt dzīvas būtnes ar noteiktu simbolisko nozīmi. Uzdevuma tips - attēla analīze, jautājums ar atbilžu variantu izvēles iespējām. Skolēnam nozīmīgākās darbības: saskata dzīvas būtnes ar noteiktu simbolisko nozīmi.
24. Augu un dzīvnieku simboli mākslā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Saskata mākslas darbos simbolus, skaidro to nozīmi. (K.3.1.3.) Prot attēlā saskatīt augus, dzīvas būtnes ar noteiktu simbolisko nozīmi. Uzdevuma tips - attēla analīze, jautājums ar atbilžu variantu izvēles iespējām. Skolēnam nozīmīgākās darbības: saskata objektus ar noteiktu simbolisko nozīmi.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ceļa zīmes - kopīgais, atšķirīgais Citi zema 2 p. Atpazīst ikdienā lietotās zīmes, skaidro līdzīgo, atšķirīgo (K.3.1.3.). Prot attēlos saskatīt ceļazīmju kopīgās un atšķirīgās pazīmes. Uzdevuma tips: attēlu analīze, loģikas ķēdīte. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: prot skaidrot ceļazīmju kopīgās un atšķirīgās pazīmes.
2. Simbola raksturojums Citi zema 1 p. Komunikācija iespējama ar attēliem un zīmēm. (K.Li.1.) Prot raksturot simbolu. Uzdevuma tips - patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: zina, kas ir simbols, prot to raksturot.
3. Ceļa zīmju dizains Citi zema 2 p. Atpazīst ikdienā lietotās zīmes, skaidro līdzīgo un atšķirīgo (K.3.1.3.). Prot ceļa zīmēs saskatīt kopīgās un atšķirīgās pazīmes. Uzdevuma tips: attēlu analīze, loģikas ķēdīte. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: prot skaidrot ceļazīmju kopīgās un atšķirīgās pazīmes.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Zīme kā vizuāls vēstījums 00:30:00 vidēja 21 p. Atpazīst ikdienā lietotās zīmes, skaidro līdzīgo un atšķirīgo (K.3.1.3.). Atpazīst un nosauc latviešu kultūrā izmantotās zīmes. (K.3.1.3.) Prot analizēt ceļa zīmes, spēj raksturot latviešu etnogrāfiskā raksta zīmes. Uzdevumu tipi: patiess/nepatiess apgalvojums, attēlu analīze, atbilžu variantu izvēles iespējas, loģikas ķēdīte. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: prot skaidrot ceļazīmju kopīgās un atšķirīgās pazīmes, spēj skaidrot latviešu etnogrāfiskā raksta zīmes.
2. Simbols kā vizuāls vēstījums 00:45:00 vidēja 32 p. Komunikācija iespējama ar attēliem un zīmēm. (K.Li.1.) Ikdienā lietotās zīmes pamana un atpazīst mākslas darbos. (K.Li.1.) Saskata mākslas darbos zīmes un plaši lietotus simbolus, skaidro to nozīmi. (K.3.1.3.) Prot raksturot krāsu, augu, dzīvnieku un putnu simbolisko nozīmi. Uzdevumu tipi: patiess/nepatiess apgalvojums, attēlu analīze, atbilžu variantu izvēles iespējas, loģikas ķēdīte. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: prot skaidrot krāsu, augu, putnu un dzīvnieku simbolisko nozīmi, spēj saskatīt šos simbolus mākslas darbu reprodukcijās.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Zīmes un simboli kā vizuāls vēstījums 00:45:00 vidēja 25 p. Komunikācija iespējama ar attēliem un zīmēm. (K.Li.1.) Atpazīst ikdienā lietotās zīmes, skaidro līdzīgo un atšķirīgo (K.3.1.3.). Atpazīst un nosauc latviešu kultūrā izmantotās zīmes. (K.3.1.3.) Ikdienā lietotās zīmes pamana un atpazīst mākslas darbos. (K.Li.1.) Saskata mākslas darbos zīmes un plaši lietotus simbolus, skaidro to nozīmi. (K.3.1.3.) Prot analizēt ceļa zīmes, spēj raksturot latviešu etnogrāfiskā raksta zīmes. Prot raksturot krāsu, augu, dzīvnieku un putnu simbolisko nozīmi. Uzdevumu tipi: patiess/nepatiess apgalvojums, attēlu analīze, atbilžu variantu izvēles iespējas, loģikas ķēdīte. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: prot skaidrot ceļazīmju kopīgās un atšķirīgās pazīmes, spēj skaidrot latviešu etnogrāfiskā raksta zīmes, prot skaidrot krāsu, augu, putnu un dzīvnieku simbolisko nozīmi, spēj saskatīt šos simbolus mākslas darbu reprodukcijās.