Noslēguma testi vēsturē

Teorija

Uzdevumi

1. Satversme un Satversmes sapulce

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. Satversme un Satversmes sapulce

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Latvijas prezidenti

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Saeima

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Tiesu vara

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Politiskās partijas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Partiju politiskie uzskati

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Vēlēšanu sistēma

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Nacionālās minoritātes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. LR valdības

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Ministru prezidenti

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Latvijas ārpolitika

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Latvijas ārpolitikas pamati

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Finanšu sistēma

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Saimniecības atjaunošana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Valsts saimniecība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Lauksaimniecība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Kultūras fonds

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Mūzika un teātris

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Tēlniecība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
21. Grāmatniecība un prese

Grūtības pakāpe: vidēja

2
22. Ievērojami cilvēki kultūrā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
23. Izglītība

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Satversme

Grūtības pakāpe: vidēja

8
2. Politika

Grūtības pakāpe: vidēja

8
3. Politiskās partijas

Grūtības pakāpe: vidēja

6
4. Vēlēšanu sistēma

Grūtības pakāpe: vidēja

6
5. LR valdību darbība

Grūtības pakāpe: vidēja

6
6. Latvijas Republikas ārpolitika

Grūtības pakāpe: vidēja

6
7. Ekonomika un finanses

Grūtības pakāpe: vidēja

6
8. Saimniecība

Grūtības pakāpe: vidēja

6
9. Kultūra

Grūtības pakāpe: vidēja

12
10. Izglītība

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Materiāli skolotājiem