Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Vēlēšanu sistēma 2p.
2. Nacionālās minoritātes 2p.
3. Vēlēšanu sistēma 1p.
4. Nacionālās minoritātes 1p.