Teorija

Uzdevumi

1. Miera nodrošināšanas modeļi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Diktatūra pret demokrātiju

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Versaļas sistēma

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Tautu Savienība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Jaunās valstis Austrumeiropā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Igaunijas un Lietuvas izveidošanās

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Starptautiskās problēmas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Iekšpolitika Eiropā un ASV

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Lielbritānija

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Francija

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Veimāras republika

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Veimāras politiskie spēki

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Ekonomiskā un sociālā politika

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Iekšpolitika ASV un Lielbritānijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Iekšpolitika Francijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Lielvalstu ārpolitika, diplomātija

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Versaļas sistēmas krīze

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Eiropas lielvalstu sadarbība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Politiķi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Notikumi starpkaru periodā

Grūtības pakāpe: vidēja

4
21. Notikumi starpkaru periodā

Grūtības pakāpe: vidēja

4
22. Notikumi starpkaru periodā Eiropā

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

Materiāli skolotājiem